Per Stig Møller anbefaler

18.06.20
Den tidligere minister læste Hamlet allerede som teenager.

Her er anbefalingerne fra den tidligere miljø-, udenrigs-, kirke- og kulturminister.

HAMLET


William Shakespeare
 

At handle, ikke at handle eller at handle for sent

Hamlet er fortællingen om tøven, forstillelse og valget mellem at handle og ikke at handle eller handle for sent. Hamlet handler så sent, at hans stedfar kongen når at træffe sine forholdsregler. Både konge, prins og dronning dør til sidst, og landet bliver overtaget af den norske prins Fortinbras. Det havde prins Hamlet og kong Claudius ikke set komme!

Vankelmod og samvittighed

Hamlet læste jeg vist allerede i anden mellem, og jeg kunne flere af de store replikker udenad: To die, to sleep, etc. Jeg har set det flere gange, og stærkest virkede vist Erik Mørk som Hamlet.
Hamlet har inspireret mig, fordi det viser både den menneskelige samvittighed, samvittighedsløshed og vankelmodet. Samt endelig fordi jeg vel 14 år gammel så Laurence Olivier spille Hamlet på film. Jeg så alle hans Shakespearefilm.etc. Jeg har set det flere gange, og stærkest virkede vist Erik Mørk som Hamlet.

JULIUS CÆSAR


William Shakespeare

Storpolitisk drama

Skuespillet er et storpolitisk drama, der stiller idealisten Brutus op mod realpolitikeren Marcus Antonius, som udmanøvrerer Brutus med den enestående tale, hvor han formelt støtter Brutus, men reelt vender stemningen imod ham. En mesterlig tale, kun få har overgået.
Julius Cæsar har inspireret mig, både fordi jeg interesserer mig for antikken og Julius Cæsar, og fordi det er den store kamp mellem idealisten og realisten i både den store historie og i historien om menneskeskæbner i historiens brændpunkt.

SHAKESPEARE`S WORDS


David Crystal & Ben Crystal
 

Et helt nødvendigt værk

Det er et helt nødvendigt værk, der kaster lys over de 14.000 svære ord, som man finder hos Shakespeare. På grund af hans enestående ordrigdom kan han være svær at læse, selv for moderne engelskkyndige. Tænk, at stalddrengen fra Stratford kunne så mange ord? Det kan end ikke en englænder i dag!
Min datter købte den til mig i Shakespeare`s hus i Stratford, som jeg besøgte i 1984 med familie, hvor vi rejste rundt på de engelske kanaler i en langbåd. Nærmere selve kilden til Shakespeare kan man ikke komme.