Lars Romann Engel anbefaler Shakespeare

18.06.20
Overbevisende og epokegørende.

Lars Romann Engel

Lars Romann Engel, f. 1968, dansk instruktør.
Teaterdirektør & kunstnerisk leder for Hamletscenen i Helsingør siden 2008.
Hamletscenen står bag Hamletfestivalen ved Kronborg Slot. I 2017 er det Lars Romann Engel som selv instruerer Hamletforestillingen i forbindelse med festivalen i juli/august.

Lars Romann Engel anbefaler de følgende 3 titler:

Ann Thompson & Neil Taylor
Hamlet

Bogværket er efter min mening den mest dybtgående analyse af Shakespeares Hamlet. Her er en unik viden som sætter stykket ind i en større kontekst, og det gør teksten langt mere nærværende. Vidensdetaljer, som har overordentlig stor betydning når jeg som iscenesætter skal puste liv i persongalleriet, og beslutte det dramaturgiske forløb (beskære teksten) og ikke mindst ift. tolkningen i særdeleshed.

Schilling, Heinz
Martin Luther : rebel i en opbrudstid

Bogværket er en gedigen og epokegørende bog om Martin Luther,. Forfatteren piller ved myterne omkring Luther og beskriver ham som et barn af sin tid, en religiøs og politisk brydningstid.

På den måde bliver en forståelse af Martin Luthers reformationsprojekt en vigtig nøgle til at forstå Shakespeare og ikke mindst Hamlet-figuren, som før stykket sætter i gang på Kronborg, er under (ud)dannelse på Luthers første reformerte universitet i Wittenberg.

Her podes Hamlet med moderne og humanistiske tanker om en ny og ublodig idealverden der gør op med den gamle verdens blodhævnsprincip.

Bryson, Bill
Shakespeare : the world as stage

Overbevisende, kort biografi om William Shakespeare. Bill Bryson skaber ny mening og forståelse omkring manden bag mesterværkerne vi alle har hørt om. Bill Bryson fører sine læsere gennem de overfyldte gader i det Elizabethanske England, og viser vej til de steder og begivenheder, der inspirerede Shakespeares i hans arbejde. Undervejs kommenterer han også på sjove ord og vendinger, som vi alle i dag bruger i flæng, og som i virkeligheden stammer fra Shakespeares fantastiske vokabularium. Bogen er en fantastisk smutvej ind i Shakespeare fantastiske verden.


hamletscenen.dk