Regler for brug af biblioteket

Biblioteket benyttes af mange brugere. Vis hensyn, så vi alle kan være her.

Ordensreglement

 • Vis hensyn til andre
 • Hold god ro og orden
 • Ryd op efter dig selv
 • Affald skal sorteres i de opstillede affaldsspande
 • Alkohol er ikke tilladt
 • Brug ikke internet, pc og det trådløse netværk til at se eller videreformidle pornografisk eller voldeligt materiale
 • Følg personalets anvisninger og spørg i øvrigt bibliotekets personale, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Grove eller gentagne overtrædelser af reglementet kan medføre udelukkelse fra biblioteket.

Bemærk, at benyttelse af garderoberne sker på eget ansvar. Efterlad derfor ikke værdigenstande i garderoben.

Tyveri/hærværk og andre lovovertrædelser vil blive anmeldt til politiet.

​Til brugere af computere

Læs mere om brugen af bibliotekets computere her.

Til brugere af studierum

Læs om studierum her.


Til brugere af det selvbetjente bibliotek

Det selvbetjente bibliotek bygger på tillid mellem biblioteket og dig. Pas godt på biblioteket, og hold god ro og orden.

 • Vi registrerer, hvem der lukker sig ind, og der er videokameraer både ved indgangen og inde på biblioteket
 • Indgangsdørene må ikke blokeres
 • Husk at forlade biblioteket før lukketid, så alarmen ikke går i gang. Du får besked over højttaleren i god tid inden
 • Hvis du fremprovokerer en alarm, bliver du opkrævet udgiften til vagten
 • Alkohol og rygning er ikke tilladt
 • Hunde og andre husdyr må ikke tages med på biblioteket. Det gælder også i forhallen. Undtaget herfor er små hunde i tasker og førerhunde
 • Misbrug af det selvbetjente bibliotek kan medføre karantæne fra biblioteket
 • Hærværk anmeldes til politiet
 • Vis hensyn til andre brugere – vi skal være her alle sammen.

Se også under Selvbetjening.