Værksteder – om at skrive i lys og mørke

31.08.20
Mød Naja Marie Aidt, Kjell Westö, Lina Wolff og Helle Helle til en samtale om kunsten at skrive. Hvordan opstår inspirationen? Hvor henter man sit stof, og hvad kan man stille op, når der ikke er mere at skrive?

SAMTALEN STREAMES LØRDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 14.00-14.45

Bemærk: I den streamede samtale indgår: Kjell Westö (FI), Lina Wolff (S) og Helle Helle (DK)

Hvordan formår man at finde den ro og koncentration, der er så svær at nå i vores flimrende tid? Det er nogle af de spørgsmål, tidligere litteraturredaktør på Berlingske Tidende Jeppe Bangsgaard i bogen ’Værksteder – at skrive i lys og mørke’ stiller en række nordiske romanforfattere, når han i sin søgen efter at kortlægge romanprocessens DNA besøger dem i deres skrivestuer. Samtalerne er drevet af et ønske om at nå ind til selve kernen i det at skrive og dermed også skabe et tiltrængt fokus på forfattergerningen, litteraturens rolle og læsningens væsentlighed. 

Bogen bæres desuden igennem af billedside, eftersom fysiske rammer, rutiner, ritualer og måske overspringshandlinger hører med. Fotograf Asger Mortensen står bag billedsiden. 
’Værksteder – at skrive i lys og mørke’ lanceres på NORD, hvor Bangsgaard vil fortsætte samtalen med nogle af bogens bidragsydere: Kjell Westö (FI), Lina Wolff (S), Naja Marie Aidt (DK) og Helle Helle (DK).

Publikum kan opleve en række af bogens fotografier, som udstilles på Kulturværftet under festivalen.