""

Victoria Benedictsson (S)

02.08.23
Opbrud og oprør prægede svenske Victoria Benedictssons forfatterskab, som betragtes som afgørende i det moderne gennembruds litteratur

Benedictsson forelskede sig vildt i Georg Brandes, lærte August Strindberg at kende og festede med Henrik Ibsen. Hendes forfatterskab udfoldede sig i en ganske kort periode fra 1884-1888, hvor hun var utrolig produktiv. Hun skrev med en intellektuel intensitet og vitalitet om kvinders rettigheder, om frihed og identitet.

I sin dagbog skrev hun: ”Jeg vil skrive om kvinder. Og hvis jeg, når jeg har skrevet det farligste og ærligste jeg ved, endnu føler det ligesom nu, så vil jeg dø.” Som bare 38-årig, den 22. juli 1888, begik hun selvmord på Leopolds Hotel i København.

VICTORIA BENEDICTSSON (S) bliver født i skåne i 1850.  Som ung vil hun være kunstner, men forældrene vil ikke støtte hende, og hun gifter sig i protest med en langt ældre enkemand, postmesteren i Hörby. Men drømmen om at blive kunstner lever stadig.  I 1984 får hun – under det mandlige pseudonym Ernst Ahlgren – udgivet novellesamlingen Fra Skåne. Særligt med romanen Penge fra 1885 placerer hun sig som en af det moderne gennembruds markante kvinder. Penge er en af svensk litteraturs første moderne romaner.
 
Hendes dagbog fra 1882-1888 giver et unikt indblik i datidens intellektuelle kvindeliv. Fra efteråret 1886 opholdt hun sig i længere perioder i København og indledte her et kompliceret venskab med Georg Brandes, hvem hun også forelskede sig ulykkeligt i. 
”Lad mig leve! Det var ikke erotik, jeg følte, det var misundelse mod dette menneske, som er en mand, som har lov til at kæmpe for, hvad han vil, som har lov til at være fri uden at blive udstødt af samfundet”, skriver hun om Brandes. Hendes selvmord er senere blevet koblet til det uforløste forhold til Georg Brandes, men er det sandheden om Victoria Benedictsson? Det udfordrer Elisabeth Åsbrinks indsigtsfulde biografi. 

'Mit store smukke had' udkommer i august 2023 på forlaget Gutkind. I 2024 udkommer Benedictssons roman 'Penge' i en ny dansk oversættelse på forlaget Gyldendal. 

NORD sætter spotlight på Victoria Benedictsson sammen med forfatterne Elisabeth Åsbrink, Lina Wolff og Klaus Rothstein.

Tags
Materialer