FN's verdensmål 5 - tak til Bibliotekernes Temasamarbejde for lån af billede.
FN's verdensmål 5 - tak til Bibliotekernes Temasamarbejde for lån af billede.

FN's verdensmål 5

29.01.24
Alle former for kønsbaseret diskrimination skal stoppes, og ligestilling skal fremmes på verdensplan.

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 5 ud på?

Halvdelen af jordens befolkning er kvinder, men det er ikke altid, at de kan deltage ligestillet i samfundet og bestemme over egen krop og eget liv. Det skal det femte Verdensmål ændre.

Målet sigter mod, at kvinder og piger skal have samme muligheder og rettigheder som mænd, og at al kønsbaseret vold skal stoppe inden 2030.

Udviklingen går stille og roligt fremad på flere områder.
Eksempelvis kommer der langsomt flere kvinder i verdens parlamenter – i 2023 var der for første gang kvinder i alle verdens folkevalgte parlamenter. Og i de seneste ti år er andelen af børneægteskaber i verden faldet med 15 procent, så det i dag ikke længere er hver fjerde pige, der bliver gift, før hun fylder 18 år, men ca. hver femte.
Det er gode fremskridt, men verden er ikke i nærheden af at være færdige med ligestillingen.

Store ubalancer i ligestillingen i Danmark

I Danmark er mænd og kvinder næsten lige i forhold til loven.
Men der kan være langt fra formelle rettigheder til reel lighed, og derfor handler målet i en dansk kontekst især om at mindske den skjulte ulighed.

For eksempel skal der flere kvinder i professor- og lederstillinger, og så skal kvinder have lige så meget i løn som mænd.

Ifølge tal fra 2021 er kun omkring 15 procent af topcheferne i Danmark kvinder.
Når det kommer til NGO-området/civilsamfundet, går det fremad for kvinders adgang til magt: I de 100 største organisationer er bestyrelserne i 47 af dem ledet af kvinder.

I snakken om ligestilling er det vigtigt at huske, at mænd også er udsat for ulighed på en række områder.
For eksempel er mænd i større risiko for at begå selvmord, flere mænd end kvinder er hjemløse og flere mænd bliver udsat for vold uden for hjemmet.

Alle køn gavnes af arbejdet for et ligestillet samfund. 

Hvem arbejder med verdensmål 5 i Danmark?

KVINFO
KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Centret samler og producerer viden, udvikler værktøjer og arbejder for løsninger på konkrete udfordringer om køn og ligestilling i Danmark og internationalt.

KVINFO arbejder på at skabe overblik over forskning og viden på området og bringer derefter denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt. 

KVINFOs mission er på et videnbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebatten og forandringer i samfundet og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. 
Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager centret til norm-, kultur- og strukturændringer. 

Foreningen Far
Foreningen Far er Danmarks største børne- og fædreorganisation og arbejder for ligeværdigt forældreskab i Danmark. 

Foreningen Far har eksisteret siden 1977 og har medvirket til at skabe mange af de almindelige rettigheder, som er kendte for fædre i dag f.eks. fælles forældremyndighed, hverdagssamvær, deleordninger, forældreorlov, ferie, erstatningssamvær og velfærdsydelser for begge forældre.
Foreningen Far informerer og rådgiver fædre, politikere, ministerier, myndigheder og medierne med fokus på det bedste for barnet og familien som helhed. Foreningen Far har ingen fuldtidsansatte og er baseret 100% på frivillighed. De frivillige er forældre og fagpersoner, som ønsker at gøre en forskel og hjælpe andre.

Hvad kan du selv gøre?

  • Ud over at donere midler til de organisationer i Danmark der arbejder med ligestilling, kan du f.eks. blive ligestillingsambassadør hos KVINFO. Som ligestillingsambassadør bliver du klædt på med den nyeste kønsforskning og viden, så du har mulighed for at tage del i arbejdet for ligestilling. 
     
  • Hos Foreningen Far kan du blive frivillig. Som frivillig hos Foreningen Far bliver du uddannet af erfarne frivillige og deltager i deres uddannelsesprogram. Du får som færdig rådgiver adgang til kurser inden for personlig udvikling, case-træning, krisepsykologi, frivilligt arbejde samt lederkurser efter behov. 

Men mindre kan også gøre det:

  • Du kan vise dine børn, at ligestilling starter derhjemme.
  • Du kan også tilmelde dig en mentorordning og hjælpe en kvinde eller anden kønsminoritet med at opbygge deres karriere inden for dit felt
  • Du kan tale med din arbejdsgiver om fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid og om barselrettigheder.
  • Sig fra når medier eller andre instanser portrætterer kvinder og kønsminoriteter som mindreværdige, mindre intelligente eller inkompetente sammenlignet med mænd.

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Materialer