FN's verdensmål 3 - tak til Bibliotekernes Temasamarbejde for lån af billede.
FN's verdensmål 3 - tak til Bibliotekernes Temasamarbejde for lån af billede.

FN's verdensmål 3

15.01.24
Alle mennesker skal sikres et sundt liv, og trivsel skal fremmes for alle aldersgrupper

Indhold i denne artikel:

Hvad er verdensmål 3?

Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre skal have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk.

Inden 2030 skal der være gjort en ende på epidemierne aids, malaria og tuberkulose, og alle i verden skal have adgang til vacciner og en grad af universel sygesikring.

På verdensplan er der sket store fremskridt de seneste år.

I dag forventes mennesker at leve i gennemsnit syv år mere end i 1990.
Det er faktisk faldet lidt – i 2019 var det næsten ni år længere end i 1990, men coronapandemien fik den forventede levealder til at falde.

Men der er sket enorme sundhedsfremskridt hos de seneste generationer.
Siden 1990 er antallet af børn, der dør, før de er fyldt fem år, faldet med 61 procent, og andelen af mødre, der dør i barselssengen, er faldet med 38 procent mellem 2000 og 2017.

Verdensmål 3 hænger tæt sammen med verdensmål 1: Hvis vi skal komme dårligt helbred til livs, må vi også bekæmpe fattigdom.

Med fattigdom følger nemlig urent vand, dårlig hygiejne og manglende adgang til medicin, som er afgørende for, om man dør af sygdomme som hiv, diarré og lungebetændelse, der godt kan behandles.

Samtidig skal der investeres mange flere penge i indsatserne mod hiv, tuberkulose og malaria, hvis målene for at bekæmpe dem inden 2030 skal nås.

Vi skal sikre den lige ret til sundhed

I Danmark har alle ret til at blive behandlet gennem den offentlige sygeforsikring.

I en dansk sammenhæng handler verdensmål 3 derfor især om at bekæmpe ulighed i sundhed, styrke mental sundhed, bekæmpe kræft og kroniske sygdomme samt at forebygge tobaksrygning og stof- og alkoholmisbrug.

På flere områder går det godt for sundhed og trivsel i Danmark.
Den gennemsnitlige levealder for både mænd og kvinder stiger, og andelen af danskere, der overlever kræft, er steget støt de sidste 15 år.

Hvem arbejder med verdensmål 3 i Danmark?

I Danmark er mental trivsel en af de store udfordringer, når vi taler om sundhed og helbred. Psykiske lidelser som stress, angst og depression fylder i mange danskeres liv og er også emner, der har bevæget sig højt op på den politiske dagsorden. Der findes heldgivis mange organisationer, der yder gratis rådgivning og støtte inden for de forskellige felter: 

Headspace er et samtaletilbud for unge med det formål at styrke de unges mentale sundhed. 
De rådgivere, der varetager samtalerne er ikke psykologer, men frivillige i alle aldre. Fælles for dem er, at de brænder for at hjælpe, er interesserede i at lytte og er gode til at stille alle de rigtige spørgsmål. Det er gratis og anonymt at få en rådgivende samtale hos Headspace.

Angstforeningen tilbyder ligeledes gratis rådgivning gennem angstelefonen og angstchatten. Her er både tilbud til voksne og til børn, unge eller deres forældre. 

GirlTalk yder gratis rådgivning til unge via chat eller SMS. De frivillige rådgivere er primært unge kvinder, der er vant til at tale om krop, seksualitet og trivsel og lignende emner. 

Der findes mange slags organisationer, der arbejder for at fremme verdensmål 3, og de fleste af dem kan altid bruge flere frivillige. 

Hvordan kan du hjælpe med verdensmål 3?

  • Vær med til at øge forståelse for og støtten til mentale sundhedsproblemer som depression, misbrug eller demens ved at tale højt om det. 
  • Bliv frivillig i Headspace, Kræftens Bekæmpelse, SIND, Parkinsonforeningen eller en anden NGO.
  • Vær opmærksom og kærlig over for dine medmennesker  
  • Hold din krop sund med motion, sund mad og rigeligt med vand
  • Bliv en del af sociale fællesskaber, da det øger både den psykiske og fysiske trivsel
  • Hold aldrig op med at lære. At deltage i arbejde eller uddannelsesaktiviteter modvirker depression hos ældre. Så lær et nyt sprog eller start i en bogklub


Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Materialer