Institutionslånerkort

Det er en god ide for institutioner at få et institutionskort til biblioteket.

Hvis du bruger dit private bibliotekskort, risikerer du nemlig, at du selv kommer til at betale, hvis noget bliver væk eller ødelagt.

Følgende institutioner i Helsingør Kommune kan låne på institutionslånerkort:

 • Uddannelsesinstitutioner
 • Folke- og privatskoler
 • Børne- og vokseninstitutioner
 • Kommunale dagplejere
 • Private dagplejere og private institutioner (men biblioteket bringer ikke ud)

Sådan får du et institutionslånerkort

 • Du skal have en indmeldelsesblanket underskrevet af institutionslederen for at kunne få oprettet et lånerkort og en pinkode til udlånssystemet. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse på dit lokale bibliotek. Du kan også printe den ud her: Download indmeldelsesblanketten.
 • Den underskrevne blanket opbevares af biblioteket.
 • Lånerkort og pinkode skal medbringes ved udlån.
 • Institutionslederen/skolelederen er ansvarlig for benyttelsen af lånerkortet.
 • For foreninger, projekter mv. udstedes kort med navn på den erstatningspligtige.

Særlige lånefordele

Som institution har I nogle fordele:

 • I betaler ikke gebyr for bøger, der afleveres for sent
 • I må låne bøger og sprogkufferter længere tid end normalt.

I skal bruge et institutionslånerkort. Hvis I bruger et privat bibliotekskort/sundhedskort, er det indehaveren, der kommer til at betale, hvis noget bliver væk eller ødelagt.

Lånetid, fornyelser og reserveringer

 • Lånetiden for børneinstitutioner, børnehaveklasser og dagplejere er 45 dage.
 • Materialer kan fornyes, hvis de ikke er reserverede. Således kan man beholde materialerne i 90 dage.
 • Visse materialer kan ikke lånes på institutionslånerkortet.
 • Visse materialer, fx film, har begrænset lånetid. Se Lånetider og begrænsninger.
 • Voksen- og børnematerialer til privat brug kan ikke lånes på institutionslånerkortet.

Aflevering

 • Afleveringsdatoen fremgår af den kvittering, du får ved udlånet.
 • Datoen kan variere for diverse materialetyper, så læs kvitteringen grundigt.


Erstatning af bortkomne eller beskadigede materialer

 • Er materialet bortkommet skal det erstattes med bibliotekets erstatningspris. Hvis du afleverer materialet,  annullerer vi erstatningskravet.
 • Beskadigede materialer skal ligeledes erstattes med bibliotekets erstatningspris.
 • Erstatningsprisen varierer for diverse materialetyper.

Eget ansvar

 • Bibliotekets IT- og AV-materialer benyttes på eget ansvar.
 • Biblioteket påtager sig ikke erstatningsansvar ved skader på afspilningsudstyr.