Gebyrer

Gebyrer bestemmes ud fra seneste udlåns- eller fornyelsesdato.

Dage for sent 

Voksne   

Børn (0-17 år)

1 - 10 dage 20 kr. 0 kr.
11 - 20 dage 120 kr. 10 kr.
21 - 30 dage 120 kr. 20 kr.
31 dage og derover     230 kr. 100 kr.

 

Hjemkaldelse

Når du har overskredet lånetiden med 21 dage, sender biblioteket dig en hjemkaldelse på e-mail og sms eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post.

Faktura

Hvis du overskrider afleveringsfristen med mere end 30 dage sender Opkrævningen i Helsingør Kommune en faktura til din digitale postkasse eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post.

Der tilskrives et gebyr på 230 kr. for voksne og 100 kr. for børn. Dertil kommer materialets pris, inklusiv 30 kr. til håndteringsomkostninger. Hvis du i stedet afleverer, er det kun gebyret på 230/100 kr. du skal betale.

Vær opmærksom på, at der tilskrives rykkergebyr hvis betalingsfristen overskrides.

At miste låneretten, erstatning og inddrivelse

Hvis du fortsat ikke afleverer eller misligholder bibliotekets materialer, kan du miste låneretten.

Hvis du ikke betaler eller træffer aftale om betaling med Opkrævningen i Helsingør Kommune, bliver restancen sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen inddriver herefter beløbet ved tvang, fx ved udlæg og/eller indeholdelse i løn, dagpenge, efterløn, pension m.v.

Gebyrer

Gebyrer bestemmes ud fra seneste udlåns- eller fornyelsesdato.

Materialer der er udlånt eller fornyet på samme dato og har samme afleveringsfrist får kun beregnet ét samlet gebyr, hvis de afleveres for sent samtidig.