Gebyrer

Gebyrer bestemmes ud fra seneste udlåns- eller fornyelsesdato.

Dage for sent 

Voksne   

Børn (0-14 år)

1 - 10 dage 20 kr. 0 kr.
11 - 20 dage 120 kr. 10 kr.
21 - 30 dage 120 kr. 20 kr.
31 dage og derover     230 kr. 100 kr.

 

Hjemkaldelse

Når du har overskredet lånetiden med 21 dage, sender biblioteket dig en hjemkaldelse på e-mail og sms eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post.

Regninger

Hvis du overskrider afleveringsfristen med mere end 30 dage sender vi en saldoopgørelse / regning i din e-boks eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post. Det koster 230 kr. i gebyr for voksne og 100 kr. for børn. Dertil kommer materialets pris, inklusiv et klargøringsgebyr på 90 kr. Hvis du i stedet afleverer, er det kun gebyret på 230/100 kr. du skal betale.

At miste låneretten, erstatning og inkasso

Hvis du fortsat ikke afleverer eller misligholder bibliotekets materialer, kan du miste låneretten, ligesom biblioteket indberetter til inkasso.

Gebyrer

Gebyrer bestemmes ud fra seneste udlåns- eller fornyelsesdato.

Materialer der er udlånt eller fornyet på samme dato og har samme afleveringsfrist får kun beregnet ét samlet gebyr, hvis de afleveres for sent samtidig.