Dit 3 årige barns sprog

19.03.21
Mangler du konkrete råd til dit barns sprog?

Lidt om dit barns sprog

  • Dit barn kan nu sige flere hundrede ord og kan sætte dem sammen til længere sætninger, og barnet begynder at forstå, at ord bruges til at dele fx information, ideer og følelser.
  • Dit barn kan nu føre korte samtaler omkring bestemte emner og begynder også selv at kunne fortælle en kort sammenhængende historie om, hvad barnet selv har oplevet.
  • Dit barn begynder at finde ud af, at ord er lavet af lyde, man kan lege med.
     


 

Samtal med dit barn

Du skal stadig lære dit barn nye ord for de ting, der sker i hverdagen, men du kan nu spørge direkte til, hvad barnet synes og vil. Fx kan du, når barnet skal have tøj på, spørge hvilken bluse barnet bedst kan lide og hvorfor.

Tal om hvad dit barn har oplevet i løbet af dagen i børnehaven. Hjælp dit barn ved at stille konkrete spørgsmål som fx: Hvad var det mest spændende, der skete i dag?

Læs med dit barn

Bøger er et godt springbræt til gode samtaler med dit barn. 

Sådan kan du hjælpe dit barn

Tal med barnet om hvad bogen handler om og lad barnet stille spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og svar på det. Stil selv spørgsmål til barnet om bogen så barnet er med til at fortælle historien.

Brug de nye ord som bogen indeholder, gerne flere gange, og forbind dem med noget som barnet kender i forvejen.

 

Flere ideer 

Forklar ord barnet ikke kender

Hvis barnet fx ikke forstår ordet hav i sætningen Skibet var på havet,

kan du forklare det med et andet ord med næsten samme betydning

(fx Hav er en slags sø – den er bare meget stor)

eller bruge ordet i en anden sammenhæng

(fx Når vi tager til stranden, så bader vi i havet).

Brug åbne spørgsmål

For at få dit barn til at bruge sproget kan du stille åbne spørgsmål,

som ikke kan besvares med ja eller nej.

Du kan fx spørge: Hvorfor kan du godt lide æg?

Fortolk og udvid hvad barnet siger.

Når barnet fortæller om, hvad der er sket i børnehaven,

kan du styrke dit barns sprog ved at udvide det,

barnet siger. Hvis dit barn siger: Jeg gyngede, kan du fx spørge:

Hang gyngen på gyngestativet? eller Hvorfor var det sjovt at gynge?

Så lærer du både dit barn mere sprog og

at kunne bruge sproget til at fortælle mere om sine oplevelser.

Forbind med barnets egen verden

Forbind med barnets egne erfaringer i samtalen.

Hvis barnet fx ikke kender ordet lastbil, kan du sige:

Det er ligesom vores bil. Det er bare en stor bil, som man kan flytte ting med.

Ret ikke barnets fejl direkte                                         

Når dit barn siger noget, der ikke er helt rigtigt, er det et tegn på,

at barnet er i gang med at lære,

men endnu mangler det sidste. Hjælp dit barn ved at sige det på den rigtige måde,

så barnet får mulighed for at høre,

hvordan det rigtigt skal være.

Så finder barnet selv ud af det, når det er klar.

 

Kilde

Artiklen er en digital udgave af køleskabsark, som er lavet af ’Bogstart’. ’Bogstart’ var finansieret af Satspuljemidler, og Slots- og Kulturstyrelsen administrerede programmet. Se mere om bogstart på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside; læs om projektet, og se film med læsesituationer.
 

Materialer