Dit 18 måneders barns sprog

19.03.21
Mangler du konkrete råd til dit barns sprog?

Lidt om dit barns sprog

  • Dit barn kan forstå op mod 200 ord nu og begynder at forstå de fleste ord fra hverdagen uden hjælp.
  • Barnet kan sige omkring 25 ord. Ordene bruges dog stadig ikke helt, som voksne vil bruge dem og kan have forskellig betydning i forskellige sammenhænge. Når dit barn siger bamse, kan ordet både bruges som et spørgsmål (hvor er bamsen henne?) eller for at få bamsen (giv mig bamsen).
  • Barnet begynder at sætte ord sammen (fx far bil i betydningen det er fars bil).

 

Samtal med dit barn

For at få et godt sprog har dit barn brug for at høre sprog.

Sådan kan du hjælpe dit barn

Dit barn har brug for øvelse for at blive god til sprog. Dit barn kan deltage aktivt i samtaler, men har stadig brug for meget hjælp fra dig for at kunne svare. Du kan hjælpe barnet ved at sætte ord på de ting, I ser eller oplever, og ved at give plads til barnets svar, så barnet får øvet sig.

Når du bygger videre på barnets svar og gentager og bruger ordene i længere sætninger, giver du dit barn mulighed for at lære mere sprog ved at efterligne dig.

Læs med dit barn
I kan nu have korte samtaler om det, der sker i bøgerne. Husk at give dig god tid til at læse og lytte, så dit barn får tid til at svare og sige, hvad han/hun gerne vil.

Barnet kan forstå mange ord og kan derfor have glæde af at læse mange forskellige bøger med dig. Sæt bøgerne et sted, hvor barnet selv kan nå dem og kigge i dem, når barnet har lyst senere.

Flere ideer 

Tal ofte og varieret Dit barn har fortsat brug for din hjælp til at lære sprog. Fortæl fx barnet hvad du laver i forskellige situationer. Sig fx: Nu skal vi lave mad. Så skal vi ud i køkkenet. Jo mere du sætter ord på jeres daglige oplevelser, jo mere lærer barnet.
Fortolk og udvid hvad barnet siger Hvis du bruger barnets egne ord og tilføjer flere ord, når I taler sammen om noget, hjælper det også barnet til at lære nyt. Hvis barnet siger mad, kan du fx sige: Ja det er mad. Du er sulten, så du skal have mad. Maden smager rigtig godt.
Stil spørgsmål til dit barn og vent på svaret Du kan nu stille flere spørgsmål til dit barn om, hvad I oplever og forvente, at barnet kan svare. Husk at vente på barnets svar, også selvom det kan tage noget tid for barnet. Hvis barnet ikke siger noget, når du fx spørger, om barnet er træt, kan du hjælpe barnet ved at give svaret: Ja, jeg tror, du er lidt træt.
Forbind med barnets egen verden Det er nemmere for barnet at lære nyt, hvis du forbinder det nye med noget, barnet kender i forvejen. Hvis I ser et billede af et par bukser, kan du pege på barnets egne bukser og sige: Se der er dine bukser. Du har også bukser lige som drengen i bogen.
Ret ikke barnets fejl direkte Hvis dit barn siger tat i stedet for kat, skal du ikke rette fejlen for det lærer barnet ikke noget af. I stedet skal du gentage hvad dit barn siger på den rigtige måde, så barnet kan lære ved at efterligne dig og med tiden få rigtigt fat i ordet.

 

Kilde

Artiklen er en digital udgave af køleskabsark, som er lavet af ’Bogstart’. ’Bogstart’ var finansieret af Satspuljemidler, og Slots- og Kulturstyrelsen administrerede programmet. Se mere om bogstart på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside; læs om projektet, og se film med læsesituationer.

 

Materialer