Foto: Picsea fra unsplash
Foto: Picsea fra unsplash

Dit 1 årige barns sprog

19.03.21
Mangler du konkrete råd til dit barns sprog?

Lidt om dit barns sprog

  • Nu begynder dit barn at blive bedre til at samtale og bruger både kroppen, lyde eller ord og blikretning til at fortælle dig noget.
  • Dit barn begynder at forstå flere ord fra hverdagen, men har stadig brug for hjælp for at forstå ordene (fx ved at I peger på dem). Det er typisk ord for mennesker (søster eller brors navn), ting som mad og drikkevarer (fx kiks og banan) og konkrete ting fra barnets egen verden (fx bil og bold), som barnet først forstår.
  • Dit barn kan snart sige det første ord, der handler om her-og-nu (fx hej, dyrelyde som vov, tak eller mad).

 

Samtal med dit barn

For at få et godt sprog har dit barn brug for at høre sprog.

Sådan kan du hjælpe dit barn

  • Når du taler med dit barn, så gentag og giv mening til barnets lyde og ord. Hvis barnet siger da og peger på en kat, kan du svare: Ja, det er en kat. Katten er sød. Kan du lide katten? Husk at vente på barnets svar.
  • Jo mere I taler sammen, jo mere lærer dit barn. Du kan bruge alle hverdagens aktiviteter til at hjælpe dit barns sprog på vej. Hvis barnet er optaget af en strømpe, når det skal have tøj på, så tal om strømper (fx om farven på strømpen og hvad man bruger strømper til).

Læs med dit barn

Bøger er et godt springbræt til gode samtaler med dit barn. 

Sådan kan du hjælpe dit barn

  • Giv dig god tid til at læse og peg på billederne mens du læser. Bed også dit barn om at pege på bestemte ting i bøgerne.
  • Læs ofte for dit barn og lad barnet udforske bøgerne ved selv at få lov til at bladre i dem. Lad også barnet kigge på en side så længe barnet har lyst.

 

Flere ideer 

Følg barnets interesse og sæt ord på Mange børn peger på ting omkring dem og vil have, at du skal sige, hvad det er, de peger på.
Du hjælper dit barn til et stort ordforråd, hvis du sætter ord på de ting, I ser og laver i hverdagen.
Udnyt hvis dit barn viser særlig interesse for noget. Det er nemmere at lære noget, man synes er sjovt.
Tal varieret og gentag mange gange Mange børn peger på ting omkring dem og vil have, at du skal sige, hvad det er, de peger på. Du hjælper dit barn til et stort ordforråd, hvis du sætter ord på de ting, I ser og laver i hverdagen.
Udnyt hvis dit barn viser særlig interesse for noget. Det er nemmere at lære noget, man synes er sjovt.
Vær opmærksom når dit barn snakker Hvis du lytter opmærksomt til det, dit barn siger, og svarer, får det barnet til at føle, at han/hun er god til at samtale. Derved lærer barnet hurtigere, hvad en samtale går ud på (at man skiftes til at tale for at fortælle hinanden noget).
Leg med sproget når det er muligt Syng børnesange, lav rim og remser og små sanglege. I kan også synge sange i sangbøger.
Gør historier og bøger til en del af jeres hverdag Fortæl dit barn små historier, fx om egernet ude i haven, om barnets bamse eller om bussen som I kører i.Tal med barnet om personerne på billeder af jeres familie. Læs bøger når der er et lille hul i hverdagen. Jo mere erfaring med sprog barnet får, jo mere sprog lærer barnet.

 

Kilde

Artiklen er en digital udgave af køleskabsark, som er lavet af ’Bogstart’. ’Bogstart’ var finansieret af Satspuljemidler, og Slots- og Kulturstyrelsen administrerede program. Se mere om bogstart på Slots- og Kulturstyrelsen hjemmeside om projektet og se film med læsesituationer.

 

 

Materialer