FN's verdensmål 15 - tak til Bibliotekernes Temasamarbejde for lån af billede.
FN's verdensmål 15 - tak til Bibliotekernes Temasamarbejde for lån af billede.

FN's verdensmål 15

08.04.24
Savanner, regnskove og moser trues verden over af omlægning til landbrug.

Indhold i denne artikel:

Verdens vilde dyr og planter er under pres

Det er nok gået de færreste forbi, at verdens vilde dyr og planter er pressede.

Faktisk er de så pressede, at forskere taler om en sjette masseuddøen.
Ved sidste masseuddøen, for 65 millioner år siden, forsvandt 75 procent af jordens arter, og det er vigtigt, at verden handler nu, for den globale biodiversitetskrise er drevet af os.

Hvis man forestiller sig en kæmpestor vægt og vejer alle mennesker og dyr i verden, så udgør mennesker knapt en tredjedel af den samlede vægt, tamdyr, som køer og svin, ville udgøre to tredjedele, og alle vilde dyr ville kun veje sølle tre procent.

At der er så få vilde dyr tilbage skyldes især, at mennesket i enorm grad har omdannet de vilde dyrs levesteder som eng, skov og mose til landbrugsland.

Alt er dog ikke tabt endnu, og fredninger og bevaringsarbejde har reddet flere arter fra at uddø.

Men naturparker og fredede, afgrænsede landområder er ikke nok til at modvirke biodiversitetskrisen.
Det kræver også, at vi bremser klimaforandringerne, nedbringer forureningen, gør vores produktion bæredygtig og sænker vores kødforbrug – især hos os i de rige lande, hvor forbruget er tårnhøjt

Naturen i Danmark er presset

Danmark klarer sig relativt godt på mange af de områder, som Verdensmålene kommer ind på, men Verdensmål 15 er ikke et af dem.

Danmark er sammen med Bangladesh det mest opdyrkede land i verden, hvilket gør forholdene svære for planter og dyr, for marker med én enkelt afgrøde giver ikke biodiversitet.
Og det er medvirkende til, de danske økosystemer er voldsomt pressede.

Men heldigvis er der også nogle fremskridt for naturen i Danmark.

Siden 1989 er den del af landet, som er dækket af skov, steget fra omkring 5.320 til 6.430 kvadratkilometer – det er nu omkring 15 procent af Danmarks areal. Skovene er dog sjældent fri natur, men bliver presset af skovdrift. 

Der mangler simpelthen plads til vild natur i Danmark.

Hvem arbejder med verdensmål 15 i Danmark?

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med mere end 130.000 medlemmer og 1.500 faste frivillige i hele Danmark.  

Foreningen arbejder for at skabe plads til naturen bl.a. ved at omlægge landbrugsjord til natur, forbinde naturområder, frede naturperler og øge biodiversiteten, så naturens tilbagegang bremses, og der skabes gode levesteder for truede dyr. 

Hvad kan du selv gøre?

Tak til Verdens bedste nyheder for lån af indhold.

Materialer