Servicedeklaration

Servicedeklarationen har til formål at præsentere den service og det kvalitetsniveau, som brugerne kan forvente af Helsingør Kommunes Biblioteker

Nationalt samarbejde

Helsingør Kommunes Biblioteker deltager i det nationale samarbejde mellem biblioteker i Danmark.

Lånesamarbejdet har som målsætning, at alle borgere i landet har adgang til hele den informationsmængde, der formidles gennem bibliotekerne.

Materialer

  • En bruger skal være registreret som låner hos Helsingør Kommunes Biblioteker for at kunne bestille og låne bibliotekets materialer.
  • Ved brug af bibliotekernes elektroniske materialer skal brugeren i de fleste tilfælde være bosiddende i kommunen.
  • Bibliotekets lånere kan bestille og låne de materialer, som kan findes via helsbib.dk eller via bibliotek.dk.
  • Helsingør Kommunes Biblioteker behandler bestillinger fra bibliotek.dk inden for to hverdage efter modtagelsen. 
  • Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra andre biblioteker i Danmark, i specielle tilfælde fra udlandet efter bibliotekets skøn.
  • Enkelte materialer kan være belagt med restriktioner. Det kan være, at de ikke kan hjemlånes, men kun er til brug på biblioteket, at der er begrænset lånetid eller de kun udlånes til egne lånere.
  • Som udgangspunkt bestilles bibliotekets egne eksemplarer først.  I særlige tilfælde kan biblioteket forsøge at skaffe materialer, det selv har, fra andre biblioteker.
  • Når et bestilt materiale er klar til afhentning, sendes der elektronisk besked.
  • Der sendes endvidere besked, hvis materialet ikke kan skaffes.
  • Lånerne kan via egen ”lånerstatus” på bibliotekets hjemmeside eller appen Biblioteket holde sig orienteret om, hvordan status er på bestillingerne.

Artikler

Bibliotekets lånere har adgang til mange artikler via bibliotekets hjemmeside, samt adgang til avisdatabasen Infomedia hvis man er PÅ biblioteket og bruger bibliotekets pc’er kan man læse og printe artikler herfra mod betaling.

Infomedia dækker de største danske aviser fra ca. 1990 og til d.d.

Artikler, som ikke findes i Infomedia, kan bestilles via bibliotek.dk eller ved henvendelse til biblioteket.

Nye materialer

Bibliotekets lånere kan bestille nye materialer via bibliotekets hjemmeside på Bestil nye materialer. Nye materialer, som biblioteket endnu ikke har købt, skaffes ikke fra andre biblioteker.

Begrænsninger

Lånerne kan højst forny lånte materialer 3 gange – det gælder også ved lån fra andre biblioteker. Fornyelse af lån fra andre biblioteker sker altid med forbehold.

Aflevering på anden lokation end lånt.

Der kan frit afleveres og lånes mellem alle biblioteker i Helsingør kommune.

Biblioteket videresender materiale lånt på andre folkebiblioteker i Danmark. Modtaget materiale videresendes til det bibliotek, der ejer materialet. Forsendelsen sker på lånerens eget ansvar, der gives ikke kvittering, aflevering registreres først når det långivende bibliotek har modtaget materialet.