Fokusområder

I 2020’erne bliver den vigtigste samfundsmæssige udfordring omstillingen til et bæredygtigt samfund.

 

Folkebibliotekerne har siden 1960’erne været en vigtig samfundsaktør i at sikre udbredelsen af kultur, litteratur og viden til hele befolkningen. Siden 1980’erne har folkebibliotekerne spillet en helt central rolle i digitaliseringen af vores samfund og været med til at give digitale kompetencer til borgerne.

Folkebibliotekerne er som den største kommunale kulturinstitution med den bredeste forankring i befolkningen en vigtig partner i at løse store samfundsmæssige udfordringer.

I 2020’erne bliver den vigtigste samfundsmæssige udfordring omstillingen til et bæredygtigt samfund. Vi ser desværre i disse år, at klimaspørgsmålet nogle gange bliver et emne, som er med til at polarisere befolkningen. Her vil vi som folkebibliotek spille en rolle, som gerne skulle modarbejde polariseringen.

Ambitionen om at løfte samfundets største udfordringer gør, at vi ønsker at fokusere på at støtte borgerne i Helsingør Kommune med at udvikle et bæredygtigt samfund. Rammen er FN’s 17 verdensmål frem mod 2030. Ligesom vi hjalp med NemID og mobiltelefon for begyndere samt sikrede, at bøger og kultur kom ud til alle, skal vi nu have fokus på, hvordan vi selv og borgerne kan bidrage til at nå verdensmålene i hverdagen.

For at nå den ambition vil vi arbejde med oplysning og formidling om verdensmålene, skabe og støtte fælleskaber som arbejder med verdensmålene og udvikle biblioteket til et bæredygtigt sted.

Vi vil prioritere eksisterende og nye bibliotekstilbud og aktiviteter, som bidrager til at nå verdensmålene. Vores nuværende biblioteksaktiviteter skal sættes ind i verdensmålsrammen, således at målene er tydelige i vores foredrag, debatter, arrangementer, udstillinger, læseklubber og medieindkøb. Derudover skal hverdagen være bæredygtig fra kruset i kaffemaskinen til croissanten ved fællesang og til posen med de bøger, du bærer hjem. Verdensmålene kan ikke nås alene, og derfor er det vigtigt, at vi deler vores viden med hinanden.

Vi vil derfor aktivt samarbejde lokalt og nationalt med institutioner og fællesskaber for at samles om, at sætte fokus på hvordan borgerne kan arbejde med målene i hverdagen.

Du vil som borger opleve, at biblioteket hjælper dig med at finde løsninger sammen med andre, at du kan få den viden du har brug for, og at vi selv går foran og viser, hvordan det kan gøres.