Projekter

Her kan du læse om de projekter biblioteket arbejder på.

Samlingen som oplevelse 

Hvilken rolle skal bøgerne og de øvrige materialer spille i fremtidens bibliotek? Det spørgsmål har Helsingør Kommunes Biblioteker sat sig for at kaste lys over sammen med fire andre biblioteker.

Opstillingsprincipperne er stort set uændret de seneste 200 år, mens brugeradfærd og –forventninger har flyttet sig på grund af nye teknologier og digital netværksorganisering med fokus på brugerbehov og øget adgang.

Helsingør Kommunes Biblioteker står i spidsen for projektet ”Samlingen som oplevelse,” der skal udforske forholdet mellem brugerne og bibliotekets samling.

– Det oplagte vil være at pege på, at materialerne har en værdi, fordi de kan lånes ud, men det kunne også godt være, at materialesamlingen har andre værdier for brugerne, fortæller bibliotekschef Søren Mørk Petersen i et interview med Helsingør Dagblad.

Skoleprojektet

I 2017 startede Biblioteket et projekt, der har til formål at etablere partnerskaber med alle Helsingør Kommunes folkeskoler om i fællesskab at inspirere eleverne til øget læselyst. Det skal være et forpligtende partnerskab, hvor vi med fælles ressourcer og økonomi udvikler et katalog med tilbud til alle klasser fra 0.-9. klasse. Indtil videre har vi etableret samarbejde med 10 af kommunens folkeskoler og resultatet kan ses i vores På samme Hammel-kataloger og i skole-kulturkataloget. Vi arbejder på at etablere partnerskaber med de sidste 6 skoler og håber at være i mål med dette i 2021.

281 klasser tilmeldte sig efterårets arrangementer i 2018. Det er ca. 5600 elever fra alle klassetrin (0.-9. klasse). 

De faktiske tal blev: 

  • På Sammen Hammel Helsingør efterår 2018: 2654 deltagere
  • På Sammen Hammel Espergærde efterår 2018: 3050 deltagere

I alt: 5704 deltagere.

Fra referat fra styregruppemøde Helsingør Skole er de umiddelbare kommentarer fra skolelederne:

”Det er et meget flot program!”.
”Det er i meget høj grad pengene værd!”.
”Vi kan næsten ikke få armene ned. Det er en stor succes som selvfølgelig skal fortsætte!”.
”Skolebibliotekarerne melder om støvsugede hylder og På Samme Hammel som et kæmpe boost i forhold til elevernes fritidslæsning”.

Lokal Bogdag og Lokal forfatterweb

Lørdag den 2. februar 2019 holdt bibliotekerne for 2. gang Lokal Bogdag på Espergærde Bibliotek. Det var en fantastisk dag med 11 veloplagte forfattere, 4 skarpe moderatorer og mindst 300 glade tilskuere.

Lokal forfatterweb er en stadigt voksende liste over de forfattere, der bor i eller kommer fra Helsingør Kommune. Her kan man læse lidt om den enkelte forfatter, deres yndlingssted i kommunen og hvad der inspirerer dem, samt nogle af de bøger man kan låne af dem på biblioteket.

NORD Festival

NORD er en festival, der sigter efter at synliggøre den nordiske mangfoldighed og det nordiske slægtskab gennem et fokus på litteraturen.

To dage med samtaler, interviews, oplæsninger og performances med de fremmeste nordiske forfattere. Festivalen i 2020 finder sted fredag d. 18. og lørdag d. 19. september.

Om festivalen siger litteraturkonsulent og festivalleder Gro Frank Rasmussen: 'Med vores beliggenhed på kanten af Øresund, kun få km fra vores nordiske naboland Sverige, oplever vi en daglig dialog med vores nordiske naboer, og det er derfor helt naturligt for os at sætte fokus netop på den nordiske litteratur'.

Mediepolitik

Biblioteket er i færd med at udarbejde en samlet mediepolitik, der med udgangspunkt i den ideelle samling beskriver anskaffelse, opstilling, materialepleje- og kassation samt de procedurer, der anvendes hertil.

Materialesamlingens tætte sammenhæng til formidlingspolitikken skal afspejles i mediepolitikken. Mediepolitikken skal tegnes efter den oplevelse, biblioteket ønsker, at brugerne skal have. Der stiles mod en sammenhæng mellem medier, formidling af materialer, indretning og rum – og de forskellige bibliotekers lokale profiler.