E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder, men det kræver, at du har folkeregister-adresse i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne. Har du beskyttet adresse skal du henvende dig til biblioteket før du kan få adgang.