Ved ophold på biblioteket

tor, 05-04-2018 11:21

Biblioteket benyttes af mange brugere. Vis hensyn, så vi alle kan være her

Generelt om ophold i biblioteket

Biblioteket benyttes af mange brugere. Derfor skal du vise hensyn til andre, så vi alle kan være her:

 • - Tag hensyn til andre, som bruger biblioteket. Du må ikke udvise en støjende og voldsom adfærd.
 • - Du må ikke spise, drikke alkohol eller ryge på biblioteket.
 • - Spisning af snacks, fx frugt, kiks o.lign. er dog tilladt.
 • - Telefonsamtaler skal foregå, så de ikke generer andre. Sæt mobilen på lydløs og vent helst med samtalerne, til du er uden for biblioteket igen.
 • - Du må ikke medbringe hunde og andre dyr på biblioteket.
 • - Du skal følge henvisningerne fra bibliotekets medarbejdere. I modsat fald kan du blive bortvist eller udelukket fra at bruge biblioteket i en periode.

Spørg bibliotekets medarbejdere, hvis du er i tvivl om noget.

Bemærk, at benyttelse af garderoberne sker på eget ansvar. Efterlad derfor ikke værdigenstande i garderoben.

Tyveri/hærværk og andre lovovertrædelser vil blive anmeldt til politiet.

Til brugere af børnebiblioteket

 • - Ophold på Børnebiblioteket er kun for børn til og med 14 år og deres voksne. Voksne med et ærinde på børnebiblioteket er selvfølgelig velkomne og voksne kan også opholde sig i ankomstområdet/bugten i kortere tid.
 • - Toiletterne på børnebiblioteket er tiltænkt børn og deres voksne. Øvrige voksne henvises til toiletterne på øvrige etager.
 • - Voksne eller unge må kun sidde (ved computerne) i børnebiblioteket, hvis de er ifølge med børn. Ellers skal du benytte de øvrige computere.
 • - Der er pusleplads på toilettet. Det er her man henvises til at skifte sin baby. Ikke i det åbne rum eller på bordene i Værkstedet på Biblioteket Kulturværftet (hvor der også spises madpakker).
 • - Barnevogne skal parkeres i garderoben.

Til brugere af computere

 • - Vis hensyn og tal dæmpet, når du bruger bibliotekets computere. Brugen sker på eget ansvar.
 • - Der må kun spilles de computerspil, som allerede er installeret på maskinerne.
 • - Du kan låne hovedtelefoner, hvis du vil have lyd på computerne. Hovedtelefonerne kan lånes på bibliotekerne og udleveres mod pant (sundhedskort/lånerkort/kørekort/pas).
 • - Du må ikke gå ind på pornografiske eller voldelige hjemmesider.
 • - Gem aldrig på computeren. Brug en usb. Køb den på biblioteket
 • - Du skal bruge et kopi/print kort, hvis du vil printe. Det kan du købe på biblioteket. Læs mere om print, fotokopi og fax.
 • - Når du benytter bibliotekernes computere skal du rette dig efter ovenstående regler og personalets anvisninger.
 • - Grove eller gentagne overtrædelser af reglerne kan medføre karantæne fra bibliotekerne.

Til brugere af studierum

 • - Du kan booke studierum på bibliotekerne i Espergærde og på Kulturværftet. Book ved at kontakte det pågældende bibliotek. Afhængigt af projekt og omfang kan studierummene bookes op til en uge ad gangen.
 • - Du kan booke studierum i bibliotekets åbningstid. I Espergærde i den betjente tid.
 • - Reserveringer af studierum til samme dag, skal være lavet inden kl. 10.00.
 • - Hvis din ankomst overskrider dit bookingtidspunkt med mere end et kvarter, ophæves reserveringen, og du kan ikke forvente, at studierummet er tilgængeligt. Kontakt os, hvis du skulle blive forhindret eller forsinket.
 • - Du er velkommen til at tage noget med at drikke, når du benytter studierummet. (Dog ikke alkohol). Spisning er ikke tilladt. Husk at efterlade rummet i den stand, som du selv ønsker at finde det i.
 • - På bibliotekerne i Abildvænget og Hornbæk er du velkommen til at sidde og bruge bibliotekets pc’er eller wifi.
 

Til brugere af det selvbetjente bibliotek

Det selvbetjente bibliotek bygger på tillid mellem biblioteket og dig. Pas godt på biblioteket og hold god ro og orden.

 • - Vi registrerer, hvem der lukker sig ind, og der er videokameraer både ved indgangen og inde på biblioteket.
 • - Glasdørene må ikke blokeres.
 • - Husk at forlade biblioteket før lukketid, så alarmen ikke går i gang. Du får besked over højttaleren i god tid inden.
 • - Hvis du fremprovokerer en alarm, bliver du opkrævet udgiften til vagten.
 • - Alkohol og rygning er ikke tilladt.
 • - Hunde og andre husdyr må ikke tages med på biblioteket (førerhunde undtaget). Det gælder også i forhallen.
 • - Misbrug af det selvbetjente bibliotek kan medføre karantæne fra biblioteket.
 • - Hærværk anmeldes til politiet.
 • - Vis hensyn til andre brugere – vi skal være her alle sammen.

Se også under Selvbetjening