Ved ophold på biblioteket

ons, 10-04-2019 13:53

Biblioteket benyttes af mange brugere. Vis hensyn, så vi alle kan være her

Generelt om ophold i biblioteket

Biblioteket benyttes af mange mennesker, der skal være plads til alle – derfor:

 • - Vis hensyn til andre
 • - Hold god ro og orden
 • - Ryd op efter dig selv
 • - Alkohol ikke tilladt
 • - Brug ikke internet, PC og det trådløse netværk til at se eller videreformidle pornografisk eller voldeligt materiale
 • - Følg personalets anvisninger og spørg i øvrigt bibliotekets personale, hvis der opstår tvivlsspørgsmål

Grove eller gentagne overtrædelser af reglementet kan medføre udelukkelse fra biblioteket.

Spørg bibliotekets medarbejdere, hvis du er i tvivl om noget.

Bemærk, at benyttelse af garderoberne sker på eget ansvar. Efterlad derfor ikke værdigenstande i garderoben.

Tyveri/hærværk og andre lovovertrædelser vil blive anmeldt til politiet.

Til brugere af børnebiblioteket

 • - Ophold på Børnebiblioteket er kun for børn til og med 14 år og deres voksne. Voksne med et ærinde på børnebiblioteket er selvfølgelig velkomne og voksne kan også opholde sig i ankomstområdet/bugten i kortere tid.
 • - Toiletterne på børnebiblioteket er tiltænkt børn og deres voksne. Øvrige voksne henvises til toiletterne på øvrige etager.
 • - Voksne eller unge må kun sidde (ved computerne) i børnebiblioteket, hvis de er ifølge med børn. Ellers skal du benytte de øvrige computere.
 • - Der er pusleplads på toilettet. Det er her man henvises til at skifte sin baby. Ikke i det åbne rum eller på bordene i Værkstedet på Biblioteket Kulturværftet (hvor der også spises madpakker).
 • - Barnevogne skal parkeres i garderoben.

Til brugere af computere

 • - Vis hensyn og tal dæmpet, når du bruger bibliotekets computere. Brugen sker på eget ansvar.
 • - Der må kun spilles de computerspil, som allerede er installeret på maskinerne.
 • - Du kan låne hovedtelefoner, hvis du vil have lyd på computerne. Hovedtelefonerne kan lånes på bibliotekerne og udleveres mod pant (sundhedskort/lånerkort/kørekort/pas).
 • - Du må ikke gå ind på pornografiske eller voldelige hjemmesider.
 • - Gem aldrig på computeren. Brug en usb. Køb den på biblioteket
 • - Du skal bruge et kopi/print kort, hvis du vil printe. Det kan du købe på biblioteket. Læs mere om print, fotokopi og fax.
 • - Når du benytter bibliotekernes computere skal du rette dig efter ovenstående regler og personalets anvisninger.
 • - Grove eller gentagne overtrædelser af reglerne kan medføre karantæne fra bibliotekerne.

Til brugere af studierum

Læs om studierum her.

 

Til brugere af det selvbetjente bibliotek

Det selvbetjente bibliotek bygger på tillid mellem biblioteket og dig. Pas godt på biblioteket og hold god ro og orden.

 • - Vi registrerer, hvem der lukker sig ind, og der er videokameraer både ved indgangen og inde på biblioteket.
 • - Glasdørene må ikke blokeres.
 • - Husk at forlade biblioteket før lukketid, så alarmen ikke går i gang. Du får besked over højttaleren i god tid inden.
 • - Hvis du fremprovokerer en alarm, bliver du opkrævet udgiften til vagten.
 • - Alkohol og rygning er ikke tilladt.
 • - Hunde og andre husdyr må ikke tages med på biblioteket (førerhunde undtaget). Det gælder også i forhallen.
 • - Misbrug af det selvbetjente bibliotek kan medføre karantæne fra biblioteket.
 • - Hærværk anmeldes til politiet.
 • - Vis hensyn til andre brugere – vi skal være her alle sammen.

Se også under Selvbetjening