Om NORD

NORD er en festival, der sigter efter at synliggøre den nordiske mangfoldighed og det nordiske slægtskab gennem et fokus på litteraturen.

Nordiske naboer

Om festivalen siger litteraturkonsulent og festivalleder Gro Frank Rasmussen: 'Med vores beliggenhed på kanten af Øresund, kun få km fra vores nordiske naboland Sverige, oplever vi en daglig dialog med vores nordiske naboer, og det er derfor helt naturligt for os at sætte fokus netop på den nordiske litteratur'.

Nordisk slægtskab

Gro Frank Rasmussen peger også på, at der findes et særligt nordisk slægtskab. - 'Noget af det, der især karakteriserer de nordiske lande, er, at vi er højt udviklede velfærdsstater, der vægter værdier som social lighed, tryghed og ligestilling højt. Og så har vi som noget helt enestående en nabosprogsforståelse – man regner med at mere end tre fjerdedele af den nordiske befolkning kan tale deres modersmål og faktisk regne med at blive forstået. Men Norden rummer selvfølgelig ikke kun ligheder, og på NORD forsøger vi ikke at skrue litteraturen ned i et nordisk korset, og indsnævre eller udligne de modsætninger, den nordiske litteratur rummer, men netop at give plads til mangfoldigheden og nuancerigdommen,‘

’NORD er med til at understøtte litteraturens sociale omverdensvendthed. Og så er den med til at understrege, at den nordiske litteratur i den grad er i live. At den kan være fræk, modig, eksperimenterende, dyb og fortælleivrig,’ udtaler Gro Frank Rasmussen.

Gro Frank Rasmussen, litteraturkonsulent og festivalleder på NORD. Foto: Christian Stæhr