Foto af legetøjet: lær at tælle grønsager

Lån spil og legetøj til dit barns sprogudvikling

18.03.21
Gennem leg udvikler dit barn balance, sanser og motorik, hvilket er nødvendigt for at kunne udforske verden og have overskud til at lære nye ting.

Det er både leg og benhårdt arbejde, når det lille barn udforsker verden for at opnå nye færdigheder og kompetencer. På biblioteket kan du låne legetøj, der er alderssvarende, så barnet bliver stimuleret og udfordret motorisk på lige netop det trin, det er i sin udvikling. Legetøj, der styrker dit barns sanser. 

Sanser og bevægelse

Sanser og bevægelser hænger meget sammen og har derfor meget stor betydning for barnets motoriske evner. Legetøjet hjælper barnet med at styrke alle de forskellige motoriske færdigheder og sanser. Afhængig af dit barns alder er aktiviteter som fx at lege med konstruktionslegetøj og klodser gode.  
På biblioteket kan I låne legetøj, som er til de 0 til 3 år. 

Farver – former - motorik 0 til 3 år

Leg med farver og former med dit barn

Gennem leg med former og farver stimuleres barnets fantasi og lærer, hvordan ting passer sammen. Det styrker barnets evne til at sortere, danne overblik og løse problemer.

Farver – former 3 til 6 år

Spil med billeder og former

Allerede mens barnet ligger i sin mors mave, kan det høre. Modsat synet er hørelsen nemlig fiks og færdig. Derefter skal barnet lære også at forstå, hvad alle lydene betyder. Her er et par eksempler på legetøj til stimulering af høresansen.

Lyde 1 til 3 år

Associationsevnen

Når barnet lærer gennem leg, stimuleres og udvikles følesansen. Barnet skærper associationsevnen bl.a. med disse spil.

Sanse og iagttage 1 til 3 år

ABCD – Bogstavernes verden

På et tidspunkt vil dit barn være nysgerrig og vise interesse for bogstaver. Du kan understøtte barnets interesse med ABC-bøger, rim og remser og spil, eksempelvis disse, der kan danne ramme om gode snakke om både dagligdagsting og de helt store spørgsmål. Et godt og varieret sprog vil hjælpe barnet både i sociale sammenhænge men også senere i skolen og livet.

Ord og bogstaver

Lær at tælle 

Dit barn vil ofte helt naturligt blive optaget af tal og mængder. Igennem legen kan du hjælpe dit barn med at forstå og bruge det i praksis. Disse spil introducerer, på en sjov og legende måde, tallene og lærer det lille barn om antal og at tælle, og forbereder barnets senere læring.

Tal og mængder 1 til 3 år

Hvordan passer det sammen? 

For barnet er mange ting nyt og meget skal forbindes med hinanden. Igennem leg kan du hjælpe dit barn med at forstå sammenhænge. I spillene leges med begreber, associationer, kategorier, hukommelse og forståelse. Her er der også rig mulighed for også at udvide barnets ordforråd. 

Hvad passer sammen 1 til 3 år
 

Hvad passer sammen - 3 til 6 år

Tal og mængder 3 til 6 år

Et af de vigtigste råd er at lad dit barns interesse være styrende for fordybelsen, om det så er at tegne, bygge, lege, lægge puslespil, kigge i bøger – eller spille på tablet eller computer.