Begynderlæser: hvor skal I starte?

21.08.20
Begynderlæsning kan være en jungle at finde rundt i og Lix-tallene er ikke altid retvisende. Her kommer nogle fif du kan bruge, når du skal finde begynderlæsning, som passer til dit barns læseniveau.

Fem-finger reglen

Inden vi går videre til Lix og Let-tal, er der her en let metode til at finde ud af om den bog, dit barn har fundet matcher læseniveauet.

 • Find en bog
 • Slå op på en tilfældig side
 • Få dit barn til at læse højt fra siden
 • Ræk en finger op for hvert ord barnet ikke kan læse

0-1 ord = for let
2-3 ord = lige præcis
4 ord = prøv den
5+ ord = for svær

Lix, Let - hvad er det?

Her kommer et kort overblik over de forskellige tal, så du bedre kan gennemskue, hvilke bøger du skal vælge til dit barn.

Lixtal og Let-tal er to måder at udregne, hvor svær eller let en tekst er at læse. Tallene står enten forrest eller bagerst i letlæsningsbogen. Nogle forlag bruger Lixtal, mens andre er begyndt at bruge Let-tal.

Lix (læsbarhedsindeks)

Lix udregnes efter: antal ord, antal hele sætninger og antal lange ord (mere end 6 bogstaver). Jo højere lix-tallet er, desto sværere regnes teksten for at være. En bog med højt Lix-tal vil have med mange ord, lange sætninger og mange lange ord.

Et lavt lix-tal giver dog ingen garanti for, at teksten er letlæselig, da Lixtal ikke tager højde for billeder og hvor mange gange det samme ord bliver gentaget, hvilket kan være en hjælp i læseprocessen.

Let-tal (læseegnethedstal)

Let-tal er bedst anvendelig til de letteste letlæsningsbøger og beregnes efter: antal ord, antal af lange ord, antal ord i den længste sætning, antal sider i bogen og billedstøtte.

Let-tal går fra 5 til 20 og modsat Lix, tager Let-tallet højde for ordets gentagelser. Det vil sige, at et langt ord som f.eks. madkasse der bliver brugt hyppigt i en bog, vil i Lix give et højt tal, selvom børn hurtigt genkender ordet - derfor kan to bøger godt have samme Lix-tal, men forskellige Let-tal.

Oversigt over lix-tal og let fordelt på alderstrin

Klassetrin Lix-tal Let
0. klasse 2 - 5 5 - 11
1. klasse 5 - 10 11 - 17
2. klasse 10 - 15 17 - 21
3. klasse 15 - 20  
4. klasse 20 - 25  

Hvordan finder du begynder og lette bøger?

Bøger med lix og let-tal står under opstillingen 'sbegynder', 'begynder' og 'lette bøger'. 
 
For at hjælpe jer godt igang har vi lavet en opstilling der hedder 'lydret trin 0',  lydret trin 1', 'lydret trin 2' og lydret trin 3. Her står bogserierne på tværs af forlagserie.

Lydret trin 0

Her finder I bøger til de 5-7 årige.

 • Er lydrette

 • Har højest 2 bogstaver i hvert ord

 • Har 1 stavelse i hvert ord

 • Er de letteste lydrette bøger, vi har

Lydret trin 1

Her finder I bøger til de 5-7 årige.

 • Er lydrette
 • Har højest 3 bogstaver i hvert ord
 • Har højest 1 stavelse i hvert ord
 • Er lidt sværere end lydret trin 0

Lydret trin 2

Her finder I bøger til de 5-7 årige.

 • Er lydrette
 • Har højest 5 bogstaver i hvert ord
 • Har højest 2 stavelse i hvert ord
 • Er lidt sværere end lydret trin 1

Lydret trin 3

Her finder I bøger til de 5-7 årige.

 • Er lydlette
 • Kan have mere end 4 bogstaver pr. ord 
 • Kan have mere end 3 stavelser pr. ord
 • Er lidt sværere end 'Lydret trin 2'.

Hvordan står resten af bøgerne?

Bøgerne står samlet som serier eller som emner.

Vi har lavet en emneopdeling for er hjælpe jer. Så kan I fx gå over til gruppen der hedder 'sjove bøger', 'dyr', 'sport' eller 'spænding'. Serier og emner står efter titlen og ikke forfatteren.

Hvad er rækkefølgen på bøgerne? 

Rækkefølgen på en bogserie står ikke altid i bøgerne, men der er hjælp at hente. Vi har lavet en liste over rækkefølgen ved serierne.

Vi håber I føler jer klædt bedre på. Har I spørgsmål kan i altid spørge bibliotekaren om hjælp.

 

Oprindeligt skrevet af bkl, Glostrup Bibliotek. 

Er tilpasset til Helsingør Kommunes Biblioteker