digital litteratur

‘The Forever Club’

digital litteratur Af: ssn 9. May 2019 0 kommentarer
Højt energiniveau, leg med forskellige medier og fuldt drøn på de visuelle virkemidler præger ’The Forever Club’, som er en interaktiv web-serie om fire venner i 20’erne.

Serien består af tre kapitler. Hvert kapitel er bygget op over venneflokkens oplevelser, hvor de bl.a. drikker om kap, snakker om Einstein og hele tiden er i online kontakt med hinanden. Historierne virker umiddelbart fjollede og nemt tilgængelige. 

Forfatteren bag værket, Alan Bigelow, er en af de fremmeste inden for digital litteratur til at omsætte nutidens digitale virkelighed til beretninger, der med filmsprogets metoder og især med træk fra komediegenren udstiller og omskriver al den ubevidste og bevidste brug af popkulturelle referencer og digitale medier herunder, apps, GIFs, memes, reklamer og anden støj fra internettet.  


Ordbog

GIF: Endeløst billedformat der både kan være animeret eller statisk. 

Meme: Er en enhed af kulturel information, der spredes ved imitation. Termen ’meme’ (fra græsk mimema, der betyder ”imiteret”) blev introduceret i 1976 af den britiske evolutionsbiolog Richard Dawkins med bogen ’The Selfish Gene’. Kilde: Britannica Library.  

Se mere  

Tilføj kommentar