Gode råd til læseklubber

Det kan være forskelligt hvilken form for diskussion, man vil lægge op til i en læseklub.

De fleste klubber er dog mest interesseret i en uformel tilgang til teksten, som ikke kræver det store analyseapparat. Det vil sige samtaler der former sig som åbne diskussioner hvor man sammenligner synspunkter og reaktioner på teksten og holder dem op mod hinanden og udvikler diskussionen derfra.

Alligevel kan det være en god idé at sætte nogle rammer op for hvordan diskussionerne skal foregå. Det kan være forskelligt hvilken form for diskussion man vil lægge op til i en læseklub.

Nedenfor har vi samlet nogle gode råde både omkring mødeform, og hvordan man får en god diskussion i læseklubben. Det er kun råd, som man kan bruge eller lade være. Det vigtigste er at I finder den form der passer lige netop jeres læseklub.

Mødeform

 • Husk det skal være sjovt!
   
 • Lad eventuelt én være ansvarlig for at lave et lille oplæg og være ordstyrer. Vedkommende kan eventuelt sidde med et stykke papir, hvorpå talerrækken skrives op. Ordstyrerposten kan enten være den samme person hver gang, eller gå på omgang fra møde til møde.
   
 • Det kan være en god ide at starte med en helt kort runde (2-5 minutter), hvor alle kommer med deres første indtryk af bogen. Man kan bringe en betragtning, et perspektiv eller et emne på banen, som man ønsker at diskutere. Det kan virke mere ”åbnende” for en god snak at prøve at formulere ”hvad har denne bog sagt mig, eller ikke sagt mig?” i stedet for at begynde med at ytre, om man synes bogen er god eller dårlig. Ens mening om bogens litterære kvaliteter, eller mangel på samme, skal nok komme frem under selve diskussionen.
   
 • Respektér de andres læsning og synspunkter. Der er ingen ”rigtige” svar, meninger eller tolkninger, når man taler om litteratur. Det er desuden vigtig ikke at afbryde andre når de taler, og respektere talerrækken.
   
 • Tro ikke, at du skal komme til mødet med en færdigdannet mening om bogen – det er det læseklubben er til for. Mange har oplevet at en bog, efter en god og konstruktiv snak, lige pludselig siger dem noget helt andet, end den gjorde før, og der er endda nogle, som får lyst til at læse den igen.
   
 • Lav eventuelt et stykke forberedende arbejde med at læse anmeldelser/analyser af bogen og om forfatteren. Biblioteket hjælper gerne med at fremskaffe anmeldelser m.m.
   
 • Man kan eventuelt afslutte med, at hver person helt kort præsenterer og anbefaler en anden bog, man har læst. På den måde bliver en læseklub mere end en snak om de enkelte værker, men et bredt litterært fællesskab som gør, at man kan gå endnu mere beriget hjem.


Diskussion

Forslag til spørgsmål I kan diskutere:

 • Hvad handler historien om? Diskutér bogens tema(er) eller problemstillinger.
   
 • Hvem er hovedpersonerne? Hvad synes I om dem? Er de troværdige?
   
 • Hvordan udfolder historien sig?
   
 • Holder historien? ”Hænger bogen sammen”?
   
 • Hvad tror I, forfatteren prøver at sige med teksten? Har forfatteren et hovedbudskab? Trænger det igennem?
   
 • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? Hvordan bruger forfatteren sproget? Kom eventuelt med eksempler.
   
 • Ligner bogen andre bøger, I har læst?
   
 • Har I læst andre bøger af samme forfatter og hvordan placerer bogen sig i forfatterskabet?

 

God fornøjelse!

23.11.23
Tags