FN's Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

23.04.24
Verden skal bindes tættere sammen

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 17 ud på? 

Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor lande er forbundet på kryds og tværs i ét stort og sammenviklet netværk.

Når verdens problemer skal løses, er der derfor mange forskellige aktører på tværs af landegrænser, som skal bidrage.

Selvom Verdensmål 17 om partnerskab for handling kan lyde som et flyvsk mål, så er det faktisk ret simpelt: Hele verden skal arbejde mere og tættere sammen, hvis vi skal indfri Verdensmålene.
Landene skal arbejde sammen, både teknologisk, økonomisk og politisk, og både virksomheder, myndigheder, civilsamfund og helt almindelige mennesker skal tage målene til sig og arbejde sammen for at nå dem.

Målet handler også om, hvordan vi skal skaffe finansiering til at gennemføre Verdensmålene.
Udviklingslandenes eksport skal øges, handelsbarrierer skal fjernes og de rige lande skal overholde deres løfte om at give 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til at støtte de fattigste lande hvert år. I 2022 overholdt kun syv lande det løfte.

Høj støtte til udviklingsarbejdet i 45 år

Siden 1978 har Danmark aktivt bidraget til udviklingen ved at overholde løftet om 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til udviklingsbistand hvert år – undtagen i 2022, hvor tallet var 0,67 -.

På den anden side er direkte investeringer fra Danmark i udviklingslandene faldet i perioden 2015-2018.

Danmarks import fra de mindst udviklede lande udgjorde i 2022 blot 1,5 procent af den samlede danske import, og importen fra andre udviklingslande yderligere 15,8 procent – men begge tal har været svagt stigende. 

Hvem arbejder med at fremme verdensmål 17 i Danmark?

Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
IFU investerer i finansielt bæredygtige virksomheder, der bidrager til grøn omstilling samt økonomisk og social udvikling. 
IFU har investeret i 1.325 selskaber i over 100 lande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa.
Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier til projektselskaber i udviklingslande og vækstmarkeder.

Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG)
DEG's netværk for FN's Verdensmål har fokus på, hvordan skoler kan bruge partnerskaber i arbejdet med bæredygtighed og verdensmål.
Medlemmer af netværket udveksler erfaringer om at indgå i partnerskaber med institutioner, organisationer og det lokale erhvervsliv. 
Læs mere om netværket her.  

Oxfam IBIS 
Oxfam IBIS er en del af en global bevægelse, der bekæmper ulighed. 
I partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, myndigheder og private aktører arbejder Oxfam IBIS for bæredygtig udvikling for udsatte og sårbare grupper.

Danner 
Danner arbejder internationalt for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn.
Lokale krisecentre og kvindeorganisationer er eksperter i kvinders rettigheder i deres eget land. De ved alt om landets kultur og normer, kvinders rettigheder, og de kender landets politiske historie for kvindekampen. 
Danner deler deler erfaringer og teoretisk viden om, hvordan man kan drive et krisecenter, øge sikkerheden, og hvordan fagpersoner bedst hjælper voldsudsatte kvinder og børn.

FNs Global Compact Network Denmark
Global Compact Network Denmark er med over 500 medlemmer det største danske netværk for ansvarlige virksomheder. 
Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder.

Hvad kan du selv gøre? 

 • Foreslå din skole at lave samarbejder på tværs af landegrænser, f.eks. med venskabsskoler
 • Styrk dine børns fornemmelse for partner- og fællesskaber ved at melde dem til fritidsaktiviteter
 • Virksomhedernes sociale ansvar tæller.
  Foreslå dit firma at samarbejde med lokalsamfundet om hvordan verdensmålene kan opnås
 • Stil krav til politikere og lokale virksomheder om at udvise ansvarlighed gennem projekter, der relaterer sig til bæredygtig udvikling i udviklingslandene
 • For virksomheder er der hjælp at hente, hvis man gerne vil arbejde mod at indfri ét eller flere af FN’s 17 Verdensmål gennem udviklingsprojekter i ind- og udland.
  Forskellige finansieringsordninger yder nemlig økonomisk støtte til iværksættere og mere etablerede virksomheder.
  Find nogle af ordningerne her

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

Oprindeligt skrevet af Helle Trolle, Ballerup Bibliotekerne.

Materialer