Foto af Az Raiman, Flickr

Jorden brænder!

10.08.21
Ifølge FNs Klimarapport 2021 skal vi alle gøre noget NU, hvis vi vil undgå store skovbrande, massive oversvømmelser og langvarig tørke.
Materialer