Faktalink

Adgang
fra biblioteket og hjemmefra
Aktuelle oversigtsartikler om historie, kultur, samfund m.m. Velegnet til opgaveskrivning.

Faktalink er et elektronisk tidsskrift, der giver en introduktion og uddybende information om aktuelle, klassiske og komplicerede emner, links til videre læsning på nettet samt henvisninger til fx artikler, bøger, illustrationer, tv- og radioindslag m.m. Der er foretaget en vurdering af de kilder, som Faktalink artiklerne henviser til. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering

Få en introduktion til Faktalink og Infomedia i videoen på youtube.com