e-folketingstidende

Adgang
Fri adgang
Digital udgave af Folketingstidende - fra 1953/54 til 2008/09 og af Rigsdagstidende fra 1850-1952/53

Folketingstidende afløste Rigsdagstidende i 1953, hvor tokammersystemet og dermed Landstinget blev afskaffet med den nye grundlov.

Folketingstidende indeholder:

  •     kronologisk ordnede referater i replikform af forhandlingerne i Folketingssalen
  •     en række tillæg med alle de parlamentariske dokumenter, der indgik i forhandlingerne i Folketingssalen.

Den trykte udgave af Folketingstidende fylder 1 million sider fordelt på 1.100 trykte bind.

Fra folketingsåret 2009-10 er Folketingstidende ikke længere udkommet i trykte bind, men udelukkende digitalt på folketingstidende.dk.


Rigsdagstidende indeholder:

Rigsdagstidende - fra 1850 til 1952-53.

Rigsdagstidende – forgængeren for Folketingstidende – var en årlig publikation, der blev udgivet af Rigsdagen fra 1850 til 1953.

  •     kronologisk ordnede referater i replikform af forhandlingerne i de to kamre Landstinget og Folketinget
  •     en række tillæg med alle de parlamentariske dokumenter, der indgik i forhandlingerne i Landstingssalen og Folketingssalen.

Rigsdagstidende fylder i alt ca. 840.000 sider fordelt på 772 trykte bind.

Fra 1850 til 1896-97 blev Rigsdagstidende trykt med gotisk skrift (i alt 323.445 sider).