Danskernes historie online

Adgang
Fri adgang
Mere end 20.000 online værker for historikere, slægtsforskere og andre historieinteresserede

Danskernes historie online indeholder digitaliseret litteratur inden for kategorierne lokalhistorie, slægtshistorie, personalhistorie, kildeskrifter, opslagsværker og hjælpemidler. Digitaliseringen er foretaget af frivillige hjælpere.

Find f.eks. stater, anetavler, vejvisere, gårdbeskrivelser, danske love, brevbøger og meget mere.