Lektørudtalelse

Forfatter: Karsten Boll

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig primært til pædagogstuderende og pædagoger, som arbejder i daginstitutioner, men der er også inspiration at hente til nyuddannede lærere, som skal arbejde med læseindlæring i indskolingen og undervisere i dansk som andetsprog

Beskrivelse

Bogens ærinde er at formidle resultatet af de undersøgelser, der er foretaget i 5 sjællandske institutioner om metoden dialogisk oplæsning, som ganske kort går ud på, at man læser samme bog flere gange med forskellig fokus for hver gennemlæsning, hvor børnene inddrages aktivt i læsningen. Der er både en teoretisk og en praktisk gennemgang af metoden, hvor der gives konkrete eksempler på aktiviteter i navngivne titler. Konklusionen på undersøgelsen er, at dialogisk læsning har en positiv betydning i forhold til børns tilegnelse af nye ord. Forfatteren er talepædagog og bogen tager sit udgangspunkt i forfatterens projekt Dialogisk oplæsning i dagtilbud ved Learning Lab Denmark. Sproget er letflydende og lettilgængeligt. Der er en fyldig litteraturliste samt underbyggende bilag til indholdet. Forrest er der en veludbygget indholdsfortegnelse

Sammenligning

Der er ikke mig bekendt udgivet tilsvarende titler om emnet på dansk

Samlet konklusion

Alt i alt en brugbar titel til pædagoger og børnehaveklasseledere om sprogstimulering i daginstitutioner og ideskabende til begyndende læseindlæring i indskolingen samt for tosprogede elever