Lektørudtalelse

Forfatter: Steffen Kronborg

I dette efterår er det 100 år siden, Johannes V. Jensen med Digte 1906 indvarslede modernismen i dansk lyrik. Denne begivenhed markerer Gyldendal og medarbejdere ved Johannes V. Jensen-Centret i Århus med udgivelsen af den første komplette samling af digterens lyriske produktion samt et tilhørende kommentarbind. Der er tale om en tekstkritisk udgivelse, hvor samtlige versioner af de trykte digte (samt et mindre antal utrykte) gengives med alle foreliggende afvigelser og tilføjelser. Nok så vigtigt som de kildekritiske registreringer er imidlertid værkets intention om at gengive digtene sammen med de illustrationer, der ofte ledsagede teksterne i deres oprindelige sammenhæng, og ikke mindst denne bestræbelse adskiller udgivelsen fra tidligere Johannes V. Jensen-samlinger. Ud over glæden ved at læse eller genlæse nobelpristagerens kraftfulde (og ind imellem rigeligt svulstige) digte, er det en fornøjelse at se dem præsenteret sammen med Johannes Larsens og Sikker Hansens dejlige tegninger. En omfattende indledning, som placerer digtene i en udgivelsesmæssig sammenhæng, giver et pudsigt billede af en særdeles selvbevidst forfatter. Et opfølgende bind vil bl.a. beskæftige sig med fortolkninger af Johannes V. Jensens lyrik