Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Møller

Den hidtil mest omfattende håndbog om danske og nordiske krybdyr og padder. Først er der noget om deres oprindelse, anatomi, sanser og om bestandssvingninger på grund af klimaændringer og menneskers aktiviteter. Derpå en bestemmelsesnøgle og så hoveddelen, der er en gennemgang af 28 arter, som også omfatter de mere sjældent forekommende. Hver art vises på et eller flere gode farvefotos og beskrives med forekomst, udseende, forplantning, stemme, levested, føde, fjender, menneskepåvirkning og fredning. Udbredelsen vises på et kort. Litteraturliste, ordforklaringsliste, nyttige adresser og artsregister. Mange nye oplysninger. Også de genopdagede midtjyske sumpskildpadder er med. Ellers er det nyeste om emnet i håndbogsform Henning Anthon: Pattedyr, krybdyr og padder, 1985, der omtaler lige så mange arter, men i meget kortere form