Christine Henkel: Kig og snak om naturen
  • Billedbog (net)

Kig og snak om naturen

Billedbog. Om dyr i naturen i myldrebilleder og med en række illustrationer af dyr og planter med navn under, men uden baggrund trykt ved siden af billederne, så man kan finde dyrene eller planterne. Der er forskellige levesteder som åer, søer, moser, marker og skove både over og under jorden