Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Nicolaisen Høy

Perioden 550-200 f.v.t kaldes "den klassiske periode" i kinesisk filosofi. I øvrigt samtidig med den tilsvarende græske. Den kaldes også "de hundrede skolers periode", og bogen gennemgår en halv snes af disse. Mest fylder de to betydningsfulde, kongfuzianismen og daoismen, der samtidig står som modsætninger. De repræsenterer hhv. orden og kaos/det kropslige. Læseren får indblik i de vigtigste værker, lidt om personerne, hovedelementer i deres filosofi, hvilke skoler der fulgte efter og deres indbyrdes forhold. Forfatteren drager også paralleller eller udpeger forskelle til vestlig filosofi. Bogens intention er at fremstille kinesisk tænkning på dens egne præmisser. Bogen starter med en kort baggrundsartikel og slutter med et par debattemaer i datiden. Bogen er henvendt til universitetsstuderende, hvad sproget også bærer præg af: mange fagudtryk, fremmedord og flere hundrede noter. Forståelsesmæssigt bør andre interesserede dog også kunne gnave sig igennem bogen. De har næppe andre alternativer, idet der stort set på dansk intet nyere findes om emnet. Forfatteren er cand. mag. i kinesisk og religionsvidenskab