Mission, vision og udvikling

tor, 25-01-2018 08:33

Bibliotekets grundlag er overordnet set beskrevet i Biblioteksloven og mere konkret i bibliotekets vision.
Læs her om begge dele og om 'Den Decentrale Aftale', der fastlægger de kommende års udviklingstiltag.
 
Mission
Bibliotekets eksistensberettigelse er nøje beskrevet i biblioteksloven. Her står blandt andet i § 1, at  'Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.'
§ 2. 'Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed.'  
Vision
I Helsingør kommune ønsker vi at tænke kommunen som én samlet organisation. Vi styrer derfor alle i fælleskab efter at nå den vision, som byrådet vedtog i 2012 – Vision 2020.Visionen sigter efter, at Helsingør Kommune i 2020 er Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Desuden skal Helsingør være kendt som:
 

- En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

- En kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i fællesskabet.

 
Decentral aftale
Bibliotekernes indsats for at bidrage til Vision 2020 beskrives hvert år i en decentral aftale. Det er en aftale, der indgås mellem alle kommunens enheder og det center, institutionen hører under. (I Den decentrale aftale, der gælder for et år ad gangen, beskrives nøje, hvilke mål institutionen har for året, hvilke indsatser der vil blive sat i værk og hvilken effekt de forventes at have.