Gebyrer

ons, 02-01-2019 10:07

Her er taksterne for at aflevere for sent.

Takster for at aflevere for sent

Dage for sent

Voksne

Børn (0-14 år)

1 - 10 dage 20 kr. 0 kr.
11 - 20 dage 120 kr. 10 kr.
21 - 30 dage 120 kr. 20 kr.
31 dage og derover 230 kr. 100 kr.


Gebyrerne gælder ud fra afleveringsdatoen. Det vil sige, at skulle du have afleveret i december 2018 men først afleverer i januar, gælder de nye takster.
Ændringen er vedtaget af byrådet i forbindelse med budget 2019.

Hjemkaldelse

Når du har overskredet lånetiden med 21 dage, sender biblioteket dig en hjemkaldelse på e-mail og sms eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post.

Regninger

Hvis du overskrider afleveringsfristen med mere end 30 dage sender vi en saldoopgørelse / regning i din e-boks eller pr. brev, hvis du er fritaget for digital post. Det koster 230 kr. i gebyr for voksne og 100 kr. for børn. Dertil kommer materialets pris, inklusiv et klargøringsgebyr på 90 kr. Hvis du i stedet afleverer, er det kun gebyret på 230/100 kr. du skal betale.

At miste låneretten, erstatning og inkasso

Hvis du fortsat ikke afleverer eller misligholder bibliotekets materialer, kan du miste låneretten, ligesom biblioteket indberetter til inkasso.

Gebyrer

Gebyrer bestemmes ud fra den oprindelige udlånsdato. Hvis du afleverer flere materialer for sent, der er lånt på forskellige datoer, men som har fået samme afleveringsdato via en fornyelse, bliver der tilskrevet gebyr for hver af de oprindelige udlånsdatoer. Hvis du afleverer flere materialer for sent samtidig, som du har lånt på samme dag og som alle sammen havde samme lånetid, bliver du kun pålagt ét gebyr.