Bibliotek

”Helsingørs mure fortæller”
I slutningen af august udgives et kort, der præsenterer alle værkerne, og som forslår en gå- eller cykelrute forbi kunsten.

Nyt murmaleri i Helsingør på Abildvængets Bibliotek

Bibliotek Af: Biblioteket 7. Aug 2018 0 kommentarer
Kunst og Byrum har inviteret den verdenskendte russiske illustrator og street art kunstner Rustam Qubic til at male stedsspecifikke fortællinger på facaden af Abildvængets Bibliotek.

Det er 6. år Kunst og Byrum arbejder med international street art og stedsspecifik kunst i Helsingør.

Murene fortæller og værkerne bevares

Igen i år skal en international kunstner skabe et værk til Helsingør om Helsingør. Rustam Qubic er inviteret af Kunst og Byrum Helsingør, som siden 2012 har arbejdet med kunst på gader og i tunneler i både Helsingør centrum og i boligområdet Vapnagård.

Helsingoranerne har taget vel imod konceptet ”Helsingørs mure fortæller” og de passer godt på kunstværkerne”, fortæller Elisabetta Saiu, som er kunstnerisk konsulent i Kunst og Byrum.

”Egentlig skulle værkerne bare stå et år eller to, men de fleste værker er her endnu. Værkerne er blevet en del af byens identitet og attraktion”, fortsætter Elisabetta. Derfor arbejder Kunst og Byrum i år med restaurering af eksisterende værker.

Kæmpefisken, der i 2014 blev skabt i samarbejde mellem 3 japanske kunstnere og frivillige borgere i Helsingør, skal have påsat nye plastisk-skralde-skæl.

Overfor værftet på Allégade 7 er Oriol Caminal Martinezs og Piercarlo Carellas murmaleri fra 2013. Det forestiller skibsfartens historiske udvikling og i maj har Kunst og Byrum arbejdet for fuld damp med at restaurere værket.

Kunst i byens udkant, der hvor folk bor

Kunst og Byrum Helsingør samarbejder i år med flere partnere: Helsingør Kommunes Biblioteker, Abildvængets Bibliotek, Gang i Nordvest og Boliggårdens bestyrelse.

Ideen til gavlmaleriet fik formand for Boliggårdens bestyrelse Charlotte Olsen. Hun fortæller: ”Jeg var ude at se malerierne i tunnelerne i Vapnagård og tænkte, at det ville være spændende at samarbejde med Kunst og Byrum og skabe et stedspecifikt værk til Nordvest”.

I Vapnagård er de tre tunnelmalerier, der er malet af street art kunstnerne Liqen, Aaron Li-Hill og 13 lokale kunstnere, blevet en del af kvarterets identitet. Beboerne er glade for værkerne, fordi de på smukkeste vis omfavner områdets mangfoldighed og beboerne passer godt på værkerne.

Derfor gik Charlotte videre med ideen og i samarbejde med Kunst og Byrum og Abildvængets Bibliotek blev de enige om, at bibliotekets facade var perfekt til et murmaleri til glæde for områdets beboere og biblioteksbrugere.

Rustam Qubic i Nordvest

Kunst og Byrum satte sig i forbindelse med kunstneren Rustam Qubic fra den russiske republik Tatarstan. ”Kunstnerens fortællende og illustrative stil vil fungere godt i området og passe godt til en visuel fortælling om bøgernes magi, biblioteket som mødested og områdets mangfoldighed”, forklarer Elisabetta Saiu.

Kunstneren Qubic maler altid motiver, som forholder sig til det specifikke sted og de mennesker han møder. Derfor vil kunstneren gerne tale med alle interesserede borgere og han står klar på Abildvængets Bibliotek den 1/8. Kunstneren vil med afsæt i de lokale historier arbejde med murmaleriet. Det bliver spændende at se, det endelige værk.

Beboerne i Nordvest er en blandet skare. Der er enlige, ældre og børnefamilier. Der er alment byggeri og parcelhuse. Skoven er lige rundt om hjørnet og så er der selvfølgelig det lokale bibliotek, hvor børnene er på fornavn med de ansatte. Der er lektiehjælp, filmvisninger og kunstudstillinger. Mange folk kommer for at læse avis, drikke en kop kaffe, få en sludder eller låne en bog. Med murmaleriet bliver det synligt for alle, der går forbi, hvad Abildvænget og biblioteket er for et sted.

Rustam Qubic arbejder som stedsspecifik street art kunstner i det meste af verden. Han er uddannet på kunstakademiet i Kazan, Tatarstan.

Hjemmeside release

Kunst og Byrum har fået mange positive reaktioner på de stedsspecifikke værker. Derfor lancerer Kunst og Byrum i samarbejde med Helsingør Kommune en hjemmeside med informationer og fotografier af værkerne rundt om i Helsingør.

www.kunstogbyrum.com åbner midt i august i forbindelse med åbningen af Rustams Qubics murmaleri.

Kunst og Byrum Helsingør

Kunst og Byrum har udviklet konceptet ”Helsingørs mure fortæller”, som er kunst til specifikke steder i Helsingør. Omhyggeligt udvælger Kunst og Byrum internationale kunstnere og placeringer i byen, fordi det er vigtigt, at værkerne fungerer i bybilledet, og at byens borgere bliver glade for de nye værker.

Kunstnerne indsamler altid viden om byen enten gennem samarbejder med kulturinstitutioner eller ved at tale med byens borgere. Derfor er der gennem årene kommet nogle meget forskellige værker rundt om i byen, der formidler alt fra Helsingør som hjemsted for prins Hamlet til Vapnagård som trygt hjemsted for en multietnisk befolkningsgruppe.

Den visuelle kunst fortæller i et genkendeligt sprog for byens borgere og turister, der nysgerrigt stopper op og giver sig tid til at studere værkerne. Kunstværkerne er med til at danne nye fællesskaber mellem forbipasserende og de er med til at danne nye identiteter og forståelser for den historiske og nutidige helsingoraner.

Kunst og Byrum har inviteret en række verdenskendte kunstnere, som laver det bedste indenfor deres genrer: Garin Baker, Fintan Magee, Lara Atzori, Eron, Piercarlo Carella, Ericailcane, Bastardilla, Liqen, Oriol Martinez, Ken Hermann, Yodagawa teknique og Guttenberg Arts.

Alle disse kunstnere har skabt stedsspecifikke værker: Værker til Helsingør om Helsingør. De har arbejdet med en klassisk, narrativ stil eller street art afhængigt af værkets placering og fortælling. Helsingør har nu 9 murmalerier i centrum og 3 tunnelmalerier i byens mest befolkede boligområde Vapnagård.

I slutningen af august udgives et kort, der præsenterer alle værkerne, og som forslår en gå- eller cykelrute forbi kunsten. Kortet udgives i samarbejde med Helsingør Walking Project samt lokale sports- og kulturaktiviteter.

En del af Kunst og Byrums intention er at udvide vores forståelse af kunst og dens udtryk ved at invitere mange forskellige kunstnere og ved at facilitere workshops og masterclasses, hvor de lokale kunstnere kan møde med de internationale kunstnere.

Kunst og Byrum er et unikt projekt under Helsingør Kommune med Elisabetta Saiu som kunstnerisk drivkraft.

Rustam Qubics murmaleri 2018 sker i samarbejde mellem Kunst og Byrum Helsingør, Helsingør Kommune: By Plan og Miljøudvalget -  Kultur og Turismeudvalget - Helsingør Kommunes Biblioteker - Passage Festival - Boliggården Nordvest - Gang i Nordvest og beboerne i Abildvænget.

 

Kontakt: Elisabetta Saiu på e-mail: kunstogbyrum@gmail.com

Mobil: 0045 28596626

Web: www.kunstogbyrum.com

Tilføj kommentar