Frirum

Den kyndige mediebruger står fast

Frirum Af: Biblioteket 19. May 2017 0 kommentarer
Bibliotekernes rolle er afgørende i kampen mod falske nyheder.

Jacob Mollerup rammer plet, når han i Politiken (11.5) skriver, at det er et samfund med en ordentlig politisk debat og kyndige mediebrugere, der bedst kan modstå de skadelige effekter af falske nyheder. Imidlertid lader Mollerup det stå ubesvaret hen, hvordan vi sikrer, at mediebrugeren er kyndig. Vi skal insistere på, at den enkelte skal have mulighederne for at søge alsidig information af høj kvalitet og samtidig udstyres med kompetencerne til at gøre det.

Det handler ikke om at gøre sig til dommer over, hvad der er godt at vide. Det handler om at viden er godt. En oplyst offentlighed er en af grundpillerne i vores demokrati, og derfor er viden afgørende, når vi skal stå op imod falske nyheder.

Vi har i dag en mangfoldighed af medier og platforme, alle kan komme til orde, nyheder produceres og deles døgnet rundt, og vi vælger i høj grad selv, hvilke artikler og indslag vi vil præsenteres for. I denne strøm glider både troværdige journalistiske nyheder og nyheder forklædt som troværdig journalistik. Står man på solid bund, bliver man ikke revet med af løgnene.

Vi er privilegerede at bo i et land, der gennem generationer har prioriteret fri og lige adgang til folkebiblioteket. Her kan du uanset hvem du er hente viden og information, der er underlagt krav om aktualitet, kvalitet og alsidighed. Her kan du få baggrunden for at forstå nyhedsstrømmen, og du kan få hjælp til kildekritik og til at finde troværdig information. Folkebiblioteket danner ramme om både dannelse og uddannelse, og bidrager dermed til at sikre, at den enkelte kan deltage i den demokratiske debat på oplyst grundlag.

Opgaven for bibliotekerne er vigtigere end nogensinde: Aldrig tidligere har offentligheden været så atomiseret som nu. Vi har forskanset os i hver vores boble, isoleret fra uønskede synspunkter. Vi har både ret og pligt til på demokratisk vis at sikre samfundets indretning og levedygtighed. Det kræver lydhørhed over for andre synspunkter en ens egne. Hvis man isolerer sig i en boble, så har man ikke mulighed for at reflektere over andres livsindstilling, deres udfordringer, forventninger og holdninger. Dermed bliver den offentlige debat præget af individualister, der råber fra hver sit hjørne, og vinderen bliver ikke flertallet, men den som råber højest.

Modsvaret er den kyndige demokratiske medborger. Det er denne bevidsthed og de kompetencer, der skal til, og det er netop denne opgave, som bibliotekerne og de øvrige kultur- og dannelsesinstitutioner har kan løfte.

Vi kan samle befolkningen, når falske nyheder og alternative fakta bliver en stadig større del af det globale mediebillede.

Af Søren Mørk Petersen,
bibliotekschef,
Helsingør Kommunes Biblioteker

Tilføj kommentar