Rasmus Glenthøj

Rasmus Glenthøj

01.07.21
Rasmus Glenthøj er kendt for at gøre op med nationale glansbilleder og historisk vedtagne sandheder. I sine bøger undersøger han, hvordan historien kunne have formet sig på en anden måde. Det gælder også historien om, hvordan Danmark, Norge og Sverige kunne være blevet til en fælles nation, et fælles Skandinavien.

Mød ham på NORD i samtale med præsident for Nordisk Råd, Bertel Haarder, til en samtale om skandinavisme – før og nu. 

”Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver”, skrev H. C. Andersen i sit digt ”Jeg er skandinav!” fra 1837 – men var denne samhørighedsfølelse blot et udtryk for kunstneriske drømmerier?
Ville Danmark have eksisteret i dag? Eller ville vi gå under fællesbetegnelsen Skandinavien?
Det var lige før, det blev sådan. Danmark, Norge og Sverige under ét.

Historikerne Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen (NO) fortæller i deres banebrydende, nye bog ’Union eller undergang’ den dramatiske fortælling om den skandinaviske tanke, som karakteriserede den politiske virkelighed, men også den kulturelle.

RASMUS GLENTHØJ (DK) (f. 1977) er dansk historiker, lektor ved Syddansk Universitet med speciale i 1800-tallets historie, og så er han ikke mindst forfatter til bl.a. den prisbelønnede bog '1864- Sønner af de Slagne' (2014), som blev karakteriseret som: ”Måske begyndelsen til en ny eller revideret danmarkshistorie”. Han har også udgivet ’Skilsmissen - Dansk og norsk identitet før og efter 1814’ (2012) og sammen med den norske historiker Morten Nordhagen Ottosen: ’1814: Krig, nederlag, frihed’. Bogen udkom i forbindelse med 200-års jubilæet for den norske grundlov. Sammen med Ottosen udgiver han lige op til NORD ’Union eller undergang – kampen for et forenet Skandinavien’ på Gads Forlag.

Tags
Materialer