Tre Helsingør-lektorer står bag oversættelse af Euklids 'Elementer' - tænkt og skrevet omkring år 300 f.Kr.

20.10.21
Det er Hanne Eggert Strand, lektor i matematik og oldtidskundskab siden 2003, Christian Gorm Tortzen, lektor i græsk, latin og oldtidkundskab fra 1979-2011 og Claus Glunk, lektor i fysik og matematik indtil 2015.

Tre nuværende eller tidligere gymnasielærere fra Helsingør Gymnasium står bag nyoversættelsen af den græske filosof Euklids ’Elementer I-VI’.

Oversættelsen af Euklids 13 bogruller om plangeometri er en kraftpræstation, som to af de tre tidligere kolleger præsenterer på Lokal Bogdag den 20. november på Espergærde Bibliotek. Her kan du møde Hanne Eggert Strand og Claus Glunk.

Hovedværk i den vestlige civilisation

Euklids ELEMENTER er et hovedværk ikke alene i matematikken, men i hele den vestlige civilisation. Det er det ældste aksiomatisk opbyggede værk fra 300 f.Kr. med linjer tilbage til Platons og Aristoteles’ filosofi og fremad mod Archimedes og den senere matematik.

Dette er den første danske oversættelse af Euklids plangeometri samlet i hans ELEMENTER I-VI siden Thyra Eibes oversættelse fra 1897-1912.

Den nye oversættelse er udsprunget af et ønske om at vise Euklids værk i lyset af den moderne forståelse af græsk matematik som en udløber af samtidens filosofiske retninger; Platon og Aristoteles citeres derfor flittigt i den lange indledning. På samme måde er bogen udstyret med en redegørelse for Euklids sprog og dets mangel på symboler af enhver art.

Bogen henvender sig til en bred gruppe læsere: professionelle matematikere fx i gymnasiet og på universitetet, filosofi- og antikstuderende sammesteds og endelig den ret store gruppe mennesker, der interesserer sig for antik filosofi og matematik.

Og husk at hente en billet til Lokal Bogdag her.
 

Materialer