Lokal forfatter Kjeld Damgaard
Kjeld Damgaard: ”Jeg holder meget af de små landsbyer, hvor livet har været levet i mange århundreder.”

Kjeld Damgaard

04.06.20
Kjeld Damgaard (f. 1953) er lokalhistoriker og forfatter til mange bøger og artikler om huse og mennesker i det område, som indtil 1970 hed Tikøb Kommune. Han bor i Mørdrup, Espergærde.

Har bl.a. skrevet

Familien Nellemann og Fonden Conrad Nellemann og hustrus mindelegat – 2017
Børnesanatoriet i Boderne – Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening, 2016
Espergærde, Mørdrup og Tibberup før og nu – Espergærde Byforening, 2014
Mennesker og Huse langs Strandvejen i Snekkersten – Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Museumsforening, 2009
Tikøb – Danmarks største Sognekommune – Nordisk Forlag, 2008
Mennesker og Huse langs Strandvejen i Skotterup – Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Museumsforening, 2006
Sydkysten gennem 100 år – Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde-Snekkersten, 2004

Hvad skriver du om?

Jeg skriver om lokalhistorie primært for det område, som indtil 1970 hed Tikøb Kommune. Desuden udgivelser om ugeblads- og magasinhistorie i Danmark.

Hvad inspirerer dig?

Jeg får inspiration fra hundredvis af interesserede tilskuere ved foredrag og ved byvandringer. Og ikke mindst får jeg mange gode henvendelser fra folk, der enten vil give oplysninger eller materiale, eller som vil vide noget om lokalområdet.

Har du et lokalt yndlingssted?

Jeg holder meget af de små landsbyer, hvor livet har været levet i mange århundreder.


Se flere lokale forfattere fra Helsingør kommune.