Jørgen Gammelgaard: ”Jeg læser nærmest billeder som andre læser en bog.”
Jørgen Gammelgaard: ”Jeg læser nærmest billeder som andre læser en bog.”

Jørgen Gammelgaard

20.12.21
Jørgen Gammelgaard (f. 1930) er tidligere generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke og udviklingsekspert i FN-systemet. Jørgen Gammelgaard er forfatter til flere kunstbøger, en selvbiografi og en enkelt roman. Han bor i Helsingør.

Har bl.a. skrevet

Sophie Brahe kommer. – mellemgaard, 2019
Et nomadeliv. – 2017
RDO – en Richard Winther ABC. – 2016
Bjørn Poulsen – en kritisk idealist. - 2011
Palle Nielsen: Temaer i hans værk. - 2006 

Hvad skriver du om?

Jeg skriver fortrinsvis bøger om billedkunst og litteratur. Tre af mine bøger er monografier om Palle Nielsen, Richard Winther og Bjørn Poulsen, men jeg har også skrevet mine erindringer. Drivkraften i mit forfatterskab er ønsket om at formidle og udbrede kendskabet til de værker og den person, jeg skriver om.

Min første uddannelse var på Kunstakademiets Malerskole. Den gav baggrund og kendskab til billedkunstens historie og de midler, man som maler bruger. Billedanalyser spiller derfor en stor rolle i mit skriveri,  jeg læser nærmest billeder som andre læser en bog. Forbindelsen mellem billedet og malerens private liv og de ideer og begivenheder, der bevæger ham/hende er også stærkt til stede.

Hvad inspirerer dig?

Oplevelser af billedkunst, arkitektur og skulptur inspirerer mig meget. Objekter og materiale af enhver art, fra enhver periode, fanger mig umiddelbart, men det gør naturen også. Jeg lever meget gennem mit syn og er skabt for og dybt afhængig af min læsning. Musikken er den kunstart, der skaber størst resonans i mig, giver mig de største oplevelser og bevæger mig mest.

Har du et lokalt yndlingssted?

Litorinaskrænten mellem Marienlyst og Hellebæk Kirke med dens skov, strand og byggeri og Kronborg.

Læs også artiklen: Jørgen Gammelgaard skriver roman om Sophie Brahe.

Se flere lokale forfattere fra Helsingør kommune.