digital litteratur

Vocable Code

‘Vocable Code’

digital litteratur Af: ssn 9. May 2019 0 kommentarer
'Vocable Code' er et todelt værk, hvor du oplever en poetisk iscenesættelse af stemmer der fuldfører sætningen "Queer is... ”.

Samtidig er den bagvedliggende computerkode trukket frem i lyset og skal læses som en tekst og kan ændres af brugeren på skærmen. ”Queer” er et begreb, som sætter spørgsmålstegn ved tankegangen om en todelt verden baseret på to køn. Vocable Code antyder, at der også skal stilles kritiske spørgsmål til den binære kode, der i det skjulte konstruerer forbindelsen mellem mennesker og maskiner.  

Ordbog: 

Binær: En computers programmering eller software bliver udgjort af kombinationer mellem tallene 1 og 0, som også bliver kaldt det binære talsystem. Kilde: Faktalink.

Køn : Kompleks samling af samfundsmæssige forventninger til, fordomme om, normer for og følelser knyttet til udseende, evner, præferencer og karaktertræk ofte tæt forbundet til, hvordan en persons kønsorganer ser ud ved fødselstidspunktet til stor skade for transpersoner, intersexpersoner, ikke-heteroseksuelle og kønsnonkonforme personer. Da mange har stærke følelser knyttet til deres eget køn eller ikke-køn, er det vigtigt at lægge vægt på den enkeltes ret til egen-definition. Kilde: LGBT.

Se mere 

Tilføj kommentar