Studere

Kildekritik - vær skeptisk!

Studere Af: Biblioteket 26. Jul 2019 0 kommentarer
Tips til at spotte fake news eller god fakta.

Vurdér dit materiale

Tænk over om det materiale du finder er relevant og kan bruges til at belyse dit emne. Vær også opmærksom på nedenstående spørgsmål og overvej hvad svarerne betyder for hvordan du kan bruge materialet i din opgave:

  • Hvem står bag informationen?
     
  • Er den opdateret?
     
  • Holdninger og meninger smitter af på informationerne – hvem siger hvad?

Sådan er du kildekritisk

* SøgSmart er et værktøj udviklet af CFU og danske folkebiblioteker.

Tilbage til Tips til din opgave

 

 

 

 

Tilføj kommentar

Materialer: