Studere

Kildekritik

Studere Af: Biblioteket 16. Nov 2015 0 kommentarer
Vær kritisk

Vurdér dit materiale

Tænk over om det materiale du finder er relevant og kan bruges til at belyse dit emne. Vær også opmærksom på nedenstående spørgsmål og overvej hvad svarerne betyder for hvordan du kan bruge materialet i din opgave:

  • Hvem står bag informationen?
  • Er den opdateret?
  • Holdninger og meninger smitter af på informationerne – hvem siger hvad?


Tilbage til Tips til din opgave

 

Vurder en bog
Vurder en post fra biblioteket

Vurder en artikel    
Vurder en hjemmeside
 

    
 
Kildekritik Montecarlo

Kildekritik 7 grundregler

.


 

 

Tilføj kommentar

Materialer: