digital litteratur

Hvad er digital litteratur?

digital litteratur Af: Biblioteket 2. May 2018 0 kommentarer
Eksperimenterende, nyskabende, performativ, interaktiv, sprogligt overskud, multisanseligt, fantasifuldt, dynamisk…

Digital litteratur har sprængt rammerne for hvad skønlitteratur er.
Her udnyttes de digitale mediers teknologi og potentiale til at skabe legende og interaktive værker der ikke ”bare” udtrykker sig med tekst, men også med lyd, billeder og bevægelser. Det kan f.eks. være hypertekst-fiktion, flash-digte, animationer, sms-noveller, googlepoesi, litteratur i apps, på blogs og på sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube mv.).

Svær at sætte i bås

De mange digitale platforme, som er i konstant udvikling, giver uanede muligheder for at skabe nye litterære formater og genrer. Det er fantastisk, men det bliver samtidigt svært at give en entydig definition på digital litteratur. Er en e-bog eksempelvis digital litteratur, selv om den egentlig kun består af almindelig tekst, som skrives og læses på en digital platform? Det er der delte meninger omkring. De fleste mener dog at der skal mere til. At der først er tale om digital litteratur, når det digitale medie har haft en signifikant indvirkning på værkets udtryk og litterære indhold.

Det kan f.eks. være når SMS-litteraturen  benytter mobilens tekniske muligheder til at sende drypvise og meget livagtige beskeder til din telefon, og udnytter at tidspunktet for beskedernes afsendelse kan have betydning for læseoplevelsen.

Du får måske en uhyggelig besked fra et ukendt nummer midt om natten. Eller en Sanne skriver pludselig ”Hvad fanden har du gang i?” - og så er SMS-fortællingen begyndt. En SMS-fortælling vil sjældent give mening hvis den blev printet og læst i et langt stræk. Hvilket også er et kendetegn for meget af den digitale litteratur, værkerne er ofte umulige at printe. 

Der findes mange definitioner på hvad digital litteratur er. Følgende karakteristika synes der at være bred enighed om.

Digital litteratur er:

  • værker skabt på og til en digital platform (født digitale)
  • værker der bevidst udnytter den digitale platforms teknologi
  • Værker der kan ændre sig og kræve interaktion med brugeren for at give mening
  • Værker der har fokus på sprog og sprogligt overskud
  • Værker der er flygtigere end trykt tekst 

Nedenfor finder du en række websteder, bøger, artikler mv. hvor du læse mere om hvad digital litteratur er - men den digitale litteratur skal frem for alt opleves! Vi har derfor samlet et udpluk af den danske digitale litteratur og den udenlandske digitale litteratur, som kan give et indblik i den digitale litteaturs forunderlige verden. 

 

Bliv klogere på digital litteatur

Websteder: 

http://eliterature.org/
Hjemmeside for Electronic Literature Organization - en international organisation hvis formål er at undersøge litteratur produceret på og til de digitale medier, samt at øge kendskabet til digital litteratur. Grundlagt i Chicago, Illinois i 1999.


http://www.netlitteratur.dk/
Websted for projektet Litteraturen finder sted, der fokuserer på netlitteratur og litterær performance. Læs f.eks. Digital litteratur - hvad er det? af Martin Campostrini. 

https://litteratursiden.dk/ 
Litteratursiden.dk - bibliotekernes webside om litteratur. De har lavet et tema omkring digital litteratur, hvor man bl.a. finder artiklen Hvad er digital litteratur?  af Anita Hvonbech Pedersen. 

Bøger & artikler: 

Poulsen, Henrik. (2014) System & eksperiment. 2014: L&R Uddannelse. 
Handler om formeksperimenter i dansk litteratur, bl.a. konkret poesi, systemdigtning, skabelonlitteratur, ready mades og digital litteratur. Gymnasieniveau. 

Wagner, Karen. (2017)  Diglit #den nye litteratur på nettet. 2017: Dansklærerforeningen.
Giver en introduktion til digital litteratur og dens forskellige genrer. Henvender sig til gymnasieale uddannelser. 

Zacher Sørensen, Mette-Marie. (2012) Digital litteratur. Biddrag i Litteratur: Introduktion til kritik og teori. 2012: Aarhus Universitetsforlag.

Denne artikel bygger på ovenstående kilder og særligt Wagner (2017), Litteratursiden.dk og Litteraturen finder sted.  
Foto: Udsnit af bogforsiden Diglit #den nye litteratur på nettet af Karen Wagner.

Tilføj kommentar

Materialer: