Dialogisk læsning

03.06.20
Se her, hvordan du læser dialogisk med dit barn og få tip til hvilke oplæsningsbøger, der egner sig til dialogisk læsning.

Mere aktive børn


Dialogisk læsning er en højtlæsningsmetode, der skaber mere sprogligt samspil med børnene. I stedet for traditionel oplæsning hvor barnet kun lytter, så bliver barnet ved dialogisk læsning aktivt involveret.  Den voksne stiller spørgsmål og engagerer barnet eller børnene under læsningen, med det formål at udvikle børnenes sprog og sprogforståelse

Før læsning


Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
Gør læsningen til noget trygt og særligt.
Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
Stil åbne spørgsmål til barnet om bogens udseende.
Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien.

Under læsningen


Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til dit barns interesse og vent på barnets svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt i samtalen.
Gør dit barn til medfortæller.
Ved genlæsning: opfordr barnet barn til at fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp barnet til at sætte ord på fortællingen, hvis det ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord barnet ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden til dit barns viden.

Efter læsningen


Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder, jo flere gange dit barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at det husker dem og selv vil anvende dem.
På hjemmesiden EMU danmarks læringsportal kan i læse mere om sproglege, dialogisk læsning og hverdagssamtaler med jeres barn. Der er også små film som støtter op børns læsning. 

Dialogisk læsning det nye sort - Også i Helsingør!


Mange ansatte i Helsingør kommunes institutioner har de seneste år gennemgået et kursus i dialogisk højtlæsning. Formålet er at styrke børns sproglige udvikling og sætte fokus på sprogarbejdet i institutionerne. Spørg personalet på jeres institution om, hvad de læser lige for tiden.

Sprogpakken


Sprogpakken.dk er Socialministeriets efteruddannelsesindsats. Formålet med sprogpakken er at opkvalificere det pædagogiske personales arbejde med børns sprog samt at bidrage til at alle børn får bedre sproglige kompetencer.

Mary fondens Læseleg


Mary fondens Læseleg er et andet nationalt initiativ målrettet institutioner, hvor man gennem dialogisk læsning vil forebygge og afhjælpe social isolation.

Gode bøger til dialogisk højtlæsning. Ved at klikke på linke kommer du ind på Mary fondens læseleg hjemmeside