Fokusområder

Som en del af strategien frem mod 2025 vil vi vil styrke den lokale sammenhængskraft ved at byde endnu flere indenfor i vores fællesskaber. Både dem, vi organiserer, og dem, borgerne organiserer.


 

Biblioteket er det åbne rum i byen, hvor alle er velkomne. Hos os er samling et nøgleord. Og derfor ønsker vi at skabe fællesskaber, der tager udgangspunkt i bøger og litteratur, samt at åbne bibliotekerne for endnu flere fællesskaber, som borgerne selv organiserer.

Vi arbejder derfor med to typer: Fælleskaber, som vi organiserer.  Og fælleskaber, som borgerne selv organiserer. De to fælleskabstyper er kendetegnet ved: At de er åbne for alle, at de ofte er organiseret i mindre grupper, at de har et fast emne, og at de ligger uden for foreningslivet.

Vi vil styrke den lokale sammenhængskraft ved at byde endnu flere indenfor i vores fællesskaber og samtidig understøtte, at borgerne kan skabe egne fælleskaber. Det gør vi ved at udvide vores læseklubber til endnu flere borgere og ved at udvikle nye fælleskaber ―  herunder en biblioteksklub.

Vi vil spille en aktiv rolle i fællesskaberne. Det betyder, at vi hjælper borgerne med at komme i gang, og at vi bruger vores faglighed til at styrke oplevelsen i de fælleskaber, vi står bag. Vi vil vise, hvilke fælleskabsmuligheder biblioteket rummer ved at åbne vores rum op for flere. Som et led i, at flere kan mødes i bibliotekerne, vil vi udvikle biblioteksrummene til i højere grad at understøtte, at folk mødes og organiserer sig selv i fællesskaber.