Women’s Studies International

Adgang
fra biblioteket
Litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer. Et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag. Ca. 10 % fuldtekst.

Indeholder registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning