Kvindekilder

Adgang
Fri adgang
Kvindekilder er en stor samling af ca. 520 kilder om den danske kvindebevægelse og dansk kvindehistorie fra Kvinfos bibliotek. Kvindekilder fortæller om kvinders liv og kamp for ligestilling i Danmark. I 11 artikler (fx kampen om valgret, fri abort, ligeløn) fortælles i korte tekster om historien med links til originale, historiske kilder.

Artiklerne er delt op i to perioder: 1850-1920, hvor den tidlige kvindebevægelse kæmpede for borgerrettigheder, og 1960-1985 hvor en ny kvindebevægelse satte en helt ny dagsorden i Danmark.

I artiklernes links til historiske kilder kan du fx dykke ned i avisartikler, kronikker, uddrag af folketingsdebatter, love, fotografier, erindringsklip, statistikker og breve, der belyser emnerne.

Artiklerne rummer også biografier på kvindebevægelsens pionerer og andre, der har haft betydning for dansk kvinde- og ligestillingshistorie.