Infomedia

Adgang
fra biblioteket og hjemmefra
Artikler i fuldtekst fra danske aviser, dagblade, fagblade, ugeaviser m.m. Fra ca. 1990 og frem.

Adgang: Kun fra bibliotekets computere. Hjemmefra har du adgang til vægtige og indekserede artikler via Bibliotek.dk. Husk at  logge ind først.

Bemærk: Der er IKKE længere adgang til Infomedia hjemmefra - kun på bibliotekerne. Den midlertidige adgang hjemmefra skyldtes corona-lukningen af bibliotekerne.

Se information om Infomedia og Faktalink i videoen på youtube.com